051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 1,600,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5680
تاریخ: 1397/08/03
نام‌خانوادگی: متولی
متراژ: 250
مبلغ: 1,600,000,000

خواسته‌های‌مشابه