051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 2,000,000,000  

توضیحات: دوطبقه تمیز

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5681
تاریخ: 1397/08/03
نام‌خانوادگی: صباغ زاده
متراژ: 250
مبلغ: 2,000,000,000
توضیحات: دوطبقه تمیز

خواسته‌های‌مشابه