051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن:  اجاره: 

توضیحات: رضوی39 بازدید شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5683
تاریخ: 1397/08/04
نام‌خانوادگی: امامی
معرف: همسایه قبلی اقای ساجدی قاضی
متراژ: 250
توضیحات: رضوی39 بازدید شد

خواسته‌های‌مشابه