051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 150,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5684
تاریخ: 1397/08/05
نام‌خانوادگی: دین پناه
متراژ: 160
رهن: 150,000,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه