051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 200,000,000 اجاره: 

توضیحات: حتما صفر باشد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5685
تاریخ: 1397/08/05
نام‌خانوادگی: درویش زاده
متراژ: 160
رهن: 200,000,000
توضیحات: حتما صفر باشد

خواسته‌های‌مشابه