051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 1,700,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5689
تاریخ: 1397/08/05
نام‌خانوادگی: عبدا... پور
متراژ: 250
مبلغ: 1,700,000,000

خواسته‌های‌مشابه