051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن:  اجاره: 

توضیحات: سمت حرم جهت شهرداری قزوین دو یا سه طبقه ومبله تمیز

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5694
تاریخ: 1397/08/09
نام‌خانوادگی: فصیحی
متراژ: 250
توضیحات: سمت حرم جهت شهرداری قزوین دو یا سه طبقه ومبله تمیز

خواسته‌های‌مشابه