051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 50,000,000 اجاره: 700,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5695
تاریخ: 1397/08/11
نام‌خانوادگی: خالقی
متراژ: 100
رهن: 50,000,000
اجاره: 700,000
تعدادنفرات: 3

خواسته‌های‌مشابه