051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000

توضیحات: 2نفر خانم

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5696
تاریخ: 1397/08/11
نام‌خانوادگی: شاهی
متراژ: 50
رهن: 5,000,000
اجاره: 800,000
تعدادنفرات: 2
توضیحات: 2نفر خانم

خواسته‌های‌مشابه