051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 45,000,000 اجاره: 

توضیحات: دو نف مادر ودختر

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5701
تاریخ: 1397/08/13
نام‌خانوادگی: خانم حدادیان
متراژ: 70
رهن: 45,000,000
تعدادنفرات: 2
توضیحات: دو نف مادر ودختر

خواسته‌های‌مشابه