051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 650,000,000  

توضیحات: حتما دو طبقه باشد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5702
تاریخ: 1397/08/13
نام‌خانوادگی: کیان
متراژ: 120
مبلغ: 650,000,000
توضیحات: حتما دو طبقه باشد

خواسته‌های‌مشابه