051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 2,000,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5704
تاریخ: 1397/08/14
نام‌خانوادگی: محمدی
متراژ: 250
مبلغ: 2,000,000,000

خواسته‌های‌مشابه