051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 60,000,000 اجاره: 600,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5706
تاریخ: 1397/08/14
نام‌خانوادگی: شهمیری
متراژ: 110
رهن: 60,000,000
اجاره: 600,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه