051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 150,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5707
تاریخ: 1397/08/14
نام‌خانوادگی: زواری
متراژ: 130
رهن: 150,000,000
تعدادنفرات: 2

خواسته‌های‌مشابه