051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 1,700,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5729
تاریخ: 1397/08/26
نام‌خانوادگی: جاوید
متراژ: 250
مبلغ: 1,700,000

خواسته‌های‌مشابه