051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 2,000,000,000  

توضیحات: جهت ساخت

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5749
تاریخ: 1397/09/02
نام‌خانوادگی: کرمی
متراژ: 250
مبلغ: 2,000,000,000
توضیحات: جهت ساخت

خواسته‌های‌مشابه