051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 9,000,000,000  

توضیحات: 5 یا 6 واحدی یکجا

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5769
تاریخ: 1397/09/08
نام‌خانوادگی: .
متراژ: 160
مبلغ: 9,000,000,000
توضیحات: 5 یا 6 واحدی یکجا

خواسته‌های‌مشابه