051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,000,000,000  

توضیحات: 700 نقد الباقی 4 ماهه

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5774
تاریخ: 1397/09/10
نام‌خانوادگی: ظریف کارمند مخابرات
متراژ: 150
مبلغ: 1,000,000,000
توضیحات: 700 نقد الباقی 4 ماهه

خواسته‌های‌مشابه