051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 400,000,000  

توضیحات: همراه با وام

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5775
تاریخ: 1397/09/10
نام‌خانوادگی: دهقان
متراژ: 80
مبلغ: 400,000,000
توضیحات: همراه با وام

خواسته‌های‌مشابه

فروش
شناسه: 4011 تاریخ: 1396/06/24 نام‌خانوادگی: آقای محمدی متراژ: 150 مبلغ: 400,000,000 تعداد: 0
تعداد بازدید: 39
150 متر طبقه

آپارتمان

توضیحات: ندارد

مبلغ: 400,000,000   جزئیات