051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,000,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5776
تاریخ: 1397/09/11
نام‌خانوادگی: نیرومند
معرف: حاشیه کلانتری-اقبال
متراژ: 160
مبلغ: 1,000,000,000

خواسته‌های‌مشابه