051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,200,000,000  

توضیحات: واحد دهخدا 11 باردید شد- یک واحد 80 متری نبش فرخی 24 دارن

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5779
تاریخ: 1397/09/12
نام‌خانوادگی: رواقی
معرف: دیوار
متراژ: 160
مبلغ: 1,200,000,000
توضیحات: واحد دهخدا 11 باردید شد- یک واحد 80 متری نبش فرخی 24 دارن

خواسته‌های‌مشابه