051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 300,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6600
تاریخ: 1398/03/20
نام‌خانوادگی: عطایی
متراژ: 160
رهن: 300,000,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه