051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 20,000,000 اجاره: 20,000,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6602
تاریخ: 1398/03/20
نام‌خانوادگی: مظلومی
متراژ: 80
رهن: 20,000,000
اجاره: 20,000,000

خواسته‌های‌مشابه