051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 300,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6605
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: رعنایی
معرف: دیوار
متراژ: 170
رهن: 300,000,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه