051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6607
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: عیدی
معرف: دیوار
متراژ: 80
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,800,000

خواسته‌های‌مشابه