051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 120,000,000 اجاره: 100,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6617
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: مسجدی
متراژ: 100
رهن: 120,000,000
اجاره: 100,000
تعدادنفرات: 3

خواسته‌های‌مشابه