051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000

توضیحات: همکف/دو خواب/حیاط دار/80 تا 110 متر/ مورد خندان معرفی شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6619
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: رحیمی
متراژ: 80
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,300,000
تعدادنفرات: 3
طبقه: 0
توضیحات: همکف/دو خواب/حیاط دار/80 تا 110 متر/ مورد خندان معرفی شد

خواسته‌های‌مشابه