051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13743 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 78 رهن: 70,000,000 اجاره: 400,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 78

  آپارتمان

  جهت زوج / گاز روکار / کاغذ دیواری / جهت ...

  70,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13742 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 130 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13741 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 12 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,050,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 13 سمت‌بنا: شرقی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 60

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,050,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13738 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  به زوج جوان تخفیف داده میشود / برای بازد...

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13733 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 78 رهن: 20,000,000 اجاره: 900,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 12 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 78

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 900,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13732 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 65 رهن: 65,000,000 اجاره: 0 تعدادطبقات: 3 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 65

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  65,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,تراس


  شناسه: 13731 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 2 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پارکینگ


  شناسه: 13726 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-دهخدا متراژ: 74 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 74

  آپارتمان

  80 تا 90 متر حیاط اختصاصی

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 13716 تاریخ: 1397/10/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,فن,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13715 تاریخ: 1397/10/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-نماز 25 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 102 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 9 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 102

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13714 تاریخ: 1397/10/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-سرافرازان کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13713 تاریخ: 1397/10/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 90 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 9 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13690 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: شیک رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ

  آپارتمان

  تا آخر هفته (28/10/97) تخلیه میشود

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13689 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: -1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13681 تاریخ: 1397/10/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 200 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 200

  آپارتمان

  تخلیه 97/12/18

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات