051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,سونا,جکوزی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14114 تاریخ: 1397/12/26 آدرس: مشهداحمد آباد-پاستور 21 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 162 رهن: 90,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 5 واحد: 5 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 162

  آپارتمان

  حمام مستر / ویو عالی / تخفیف خوب برای زو...

  90,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,سونا,جکوزی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14112 تاریخ: 1397/12/26 آدرس: مشهداحمد آباد-قائم 18 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 رهن: 220,000,000 تعدادطبقات: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 6 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  220,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 14101 تاریخ: 1397/12/25 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 100 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14100 تاریخ: 1397/12/25 آدرس: مشهدبلوار نماز-آبادگران کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 63 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 8 تعدادواحد: 64 طبقه: 5 تعدادخواب: 1 عمربنا: 10 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 1 متراژ 63

  آپارتمان

  جهت بازدید هماهنگ شود

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14097 تاریخ: 1397/12/23 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی 34 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 78 رهن: 75,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 4 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 78

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14094 تاریخ: 1397/12/23 آدرس: مشهداحمد آباد-عدالت 25 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,550,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 10 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 1 متراژ 100

  آپارتمان

  تخلیه

  10,000,000 رهن 1,550,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14093 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 33 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 14092 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف 6 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 130 رهن: 80,000,000 اجاره: 900,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن 900,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14090 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 100,000,000 تعدادطبقات: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:کاغذ‌دیواری


  شناسه: 14088 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهداحمد آباد-بهشت 2 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 20 سمت‌بنا: غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  بازسازی شده

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 14085 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 112 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 112

  آپارتمان

  دفتر کار پارکینگ ندارد

  20,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14084 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رودکی 21 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 125 رهن: 170,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 20 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 125

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 14077 تاریخ: 1397/12/21 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل 16/2 متراژ: 160 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 160

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,چیلر,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14076 تاریخ: 1397/12/21 آدرس: مشهدبلوار نماز-برج آبادگران کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 82 رهن: 135,000,000 تعدادطبقات: 7 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 82

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  135,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,آیفون,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 14073 تاریخ: 1397/12/20 آدرس: مشهداحمد آباد-ناصر خسرو 8 متراژ: 170 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,700,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 25 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 170

  آپارتمان

  تخلیه / بازسازی شده / جهت بازدید هماهنگ ...

  40,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات