051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 16295 تاریخ: 1398/12/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 140 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 140

  آپارتمان

  آب و گاز مشترک/تخليه فوري

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16294 تاریخ: 1398/12/04 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 100 رهن: 190,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  تخلیه / نور مخفی/ گاز روکار / عکس ها در ...

  190,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16290 تاریخ: 1398/12/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 125 رهن: 150,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 9 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 125

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16287 تاریخ: 1398/12/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 140 رهن: 150,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 140

  آپارتمان

  روبرو پارک شهرداری

  150,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16284 تاریخ: 1398/12/03 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 84 رهن: 180,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 84

  آپارتمان

  تخليه فوري / بازديد با هماهنگي

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16283 تاریخ: 1398/12/03 آدرس: مشهدپیروزی-پيروزي 24 - میرکی 13 متراژ: 110 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,800,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  تخليه 23 اسفند

  30,000,000 رهن 2,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16281 تاریخ: 1398/12/03 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-طالقانی متراژ: 95 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,200,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 9 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  ترجیحا زوج جوان

  50,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16280 تاریخ: 1398/12/01 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو متراژ: 80 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 80

  آپارتمان

  بازديد 7 شب به بعد با هماهنگي/تخليه با ه...

  15,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,انباری‌خارج


  شناسه: 16276 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 86 رهن: 200,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 86

  آپارتمان

  تخليه باهماهنگي

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,حیاط‌خلوت,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16267 تاریخ: 1398/11/29 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 120 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  40متر حياط اختصاصي/بازديد با هماهنگي /با...

  70,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16266 تاریخ: 1398/11/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-کاوه متراژ: 114 رهن: 130,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 114

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,گرمایش‌کف,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16264 تاریخ: 1398/11/28 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-طالقانی متراژ: 105 رهن: 140,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  گاز روکار

  140,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,گرمایش‌کف,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16263 تاریخ: 1398/11/28 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-طالقانی متراژ: 105 رهن: 150,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  گاز روکار

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16259 تاریخ: 1398/11/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 100 رهن: 200,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  جزيره-درحال بازسازي-تحويل10 روز آينده-با...

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس


  شناسه: 16256 تاریخ: 1398/11/28 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 70 رهن: 95,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 4 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 70

  آپارتمان

  واحد مقابل موجودو مشابه بازسازي نشده 85م...

  95,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات