051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,پاسیو,انباری‌خارج


  شناسه: 18791 تاریخ: 1402/07/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 رهن: 1,300,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 150

  دستگاه آپارتمان

  پکیج-گرما از کف-انباری-پارکینگ-تراس-جکوز...

  1,300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 19914 تاریخ: 1402/07/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 160 رهن: 200,000,000 اجاره: 25,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 3 واحد: 6 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 160

  دستگاه آپارتمان

  شوفاژ-پکیج-انباری-پارکینگ-تراس-آسانسور-آ...

  200,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13165 تاریخ: 1402/07/08 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 135 رهن: 600,000,000 اجاره: 5,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 38
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 135

  دستگاه آپارتمان

  واحد رو به حیاط

  600,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 19913 تاریخ: 1402/07/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 174 عرض: 10 رهن: 700,000,000 اجاره: 8,000,000 تبدیل: 1,000,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 174

  دستگاه آپارتمان

  گرما از کف-پارکینگ-تراس-آسانسور-آیفون تص...

  700,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 19885 تاریخ: 1402/07/06 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 160 رهن: 50,000,000 اجاره: 20,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 160

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 19897 تاریخ: 1402/07/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 170 رهن: 700,000,000 اجاره: 4,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 6 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 170

  دستگاه آپارتمان

  شوفاژ-پکیج-انباری-پارکینگ-تراس-آسانسور-آ...

  700,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,آنتن‌مرکزی,اپن,تراس


  شناسه: 19908 تاریخ: 1402/07/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-ارغوان متراژ: 120 عرض: 7.5 رهن: 450,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 120

  دستگاه آپارتمان

  15 متر تراس/

  450,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15944 تاریخ: 1402/06/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 136 رهن: 700,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 214
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 136

  دستگاه آپارتمان

  بدون آسانسور - بدون پارکینگ / بازسازی / ...

  700,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,کولر,پکیج,درب‌برقی,آسانسور


  شناسه: 19904 تاریخ: 1402/06/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 165 رهن: 1,300,000,000 اجاره: 0 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 4 واحد: 4 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 165

  دستگاه آپارتمان

  شوفاژ-پکیج-انباری-پارکینگ-تراس-آسانسور-آ...

  1,300,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,کولر,درب‌برقی,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 19905 تاریخ: 1402/06/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-دلاوران متراژ: 120 رهن: 700,000,000 اجاره: 0 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 120

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,انباری‌خارج


  شناسه: 18983 تاریخ: 1402/06/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 150 رهن: 400,000,000 اجاره: 8,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 150

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,آسانسور,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 19848 تاریخ: 1402/06/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-دعبل خزایی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 165 رهن: 1,000,000,000 اجاره: 7,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 10 طبقه: 5 واحد: 10 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 165

  دستگاه آپارتمان

  تک واحدی - کریدور جدا

  1,000,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 19900 تاریخ: 1402/06/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 170 رهن: 700,000,000 اجاره: 9,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 170

  دستگاه آپارتمان

  شوفاژ-پکیج-انباری-پارکینگ-تراس-آسانسور-آ...

  700,000,000 رهن 9,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,شومینه,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 17819 تاریخ: 1402/06/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 155 رهن: 100,000,000 اجاره: 18,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 155

  دستگاه آپارتمان

  آسانسور ندارد

  100,000,000 رهن 18,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 19901 تاریخ: 1402/06/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 4 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 115 رهن: 400,000,000 اجاره: 0 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 22 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 115

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات