051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری,تراس


  شناسه: 16566 تاریخ: 1399/03/08 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 105 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 16565 تاریخ: 1399/03/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 130 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,200,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: -1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 17 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  2پله.....زوج نهایت یک فرزند////بازسازی/ه...

  15,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 16563 تاریخ: 1399/03/08 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,150,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 تعدادخواب: 1 عمربنا: 8 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 1 متراژ 60

  آپارتمان

  زن و شوهر باشند//تخلیه

  10,000,000 رهن 1,150,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16562 تاریخ: 1399/03/08 آدرس: مشهدملک آباد-بزرگمهر متراژ: 200 رهن: 50,000,000 اجاره: 12,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 6 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 200

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16560 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 87 رهن: 100,000,000 اجاره: 250,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 19 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 87

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,فن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 16556 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 1 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 50

  آپارتمان

  همکف موجود است//تخلیه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16553 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل متراژ: 100 رهن: 210,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  تخلیه 4/1

  210,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 16552 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 متراژ: 90 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 8 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,بازسازی,کمددیواری,تراس


  شناسه: 16544 تاریخ: 1399/03/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 200 رهن: 250,000,000 اجاره: 2,000,000 تبدیل: 300,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 7 طبقه: 4 واحد: 7 تعدادخواب: 3 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 200

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  250,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 16538 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 75 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 14 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16537 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 78 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 78

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16535 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 95 رهن: 140,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16534 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 93 رهن: 130,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 93

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16533 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 120 رهن: 195,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 120

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  195,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 16530 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 75 رهن: 40,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 8 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات