051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,فن,آیفون,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 15757 تاریخ: 1398/08/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,200,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  20 متر تراس / بدون پارکینگ دوربین مدار ب...

  10,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15752 تاریخ: 1398/08/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 145 رهن: 220,000,000 تعدادطبقات: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 145

  آپارتمان

  مستر/گاز روکار/فر توکار/خواب پارکت/ لوست...

  220,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15748 تاریخ: 1398/08/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 1 طبقه: -1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15747 تاریخ: 1398/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 150 رهن: 140,000,000 اجاره: 2,100,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 2 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  فول امکانات با دو پارکینگ بدون مزاحمت

  140,000,000 رهن 2,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,تلفن,فن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15743 تاریخ: 1398/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 125 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,300,000 تعدادطبقات: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 125

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15735 تاریخ: 1398/08/19 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 160 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 160

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15731 تاریخ: 1398/08/18 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 15730 تاریخ: 1398/08/18 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 75 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  پسر بزرگ نداشته باشند

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 15723 تاریخ: 1398/08/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 65 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 8 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 65

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 15714 تاریخ: 1398/08/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-فکوری متراژ: 155 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 28 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 155

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 15712 تاریخ: 1398/08/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 60 رهن: 35,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 60

  آپارتمان

  گاز روکار

  35,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15711 تاریخ: 1398/08/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 70 رهن: 70,000,000 تعدادطبقات: 3 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 70

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15710 تاریخ: 1398/08/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 60 رهن: 65,000,000 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 60

  آپارتمان

  تخلیه - حیاط اختصاصی

  65,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15706 تاریخ: 1398/08/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 75 رهن: 40,000,000 اجاره: 450,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 450,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15702 تاریخ: 1398/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 140 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,500,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 12 طبقه: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 2 متراژ 140

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات