051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,کولر,پکیج,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 17760 تاریخ: 1400/05/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 180 رهن: 710,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 180
  710,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 17762 تاریخ: 1400/05/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 80 رهن: 120,000,000 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 80

  دستگاه آپارتمان

  70متر حیاط اختصاصی

  120,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,آیفون,آسانسور,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 17763 تاریخ: 1400/05/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 85 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 85

  دستگاه آپارتمان

  قابل تبدیل تا 30 تومن 5.5

  50,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 17764 تاریخ: 1400/05/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 185 رهن: 600,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 7 طبقه: 0 تعدادخواب: 3 عمربنا: 8 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 185

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,آیفون,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 17765 تاریخ: 1400/05/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-ارغوان متراژ: 75 رهن: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 75
  2,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,پکیج,آیفون,آسانسور,زمین‌ورزش,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 17769 تاریخ: 1400/05/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 190 رهن: 770,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 6 طبقه: 6 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 6 خواب 3 متراژ 190

  دستگاه آپارتمان

  یک ماهه دیگه آمادس

  770,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,درب‌برقی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 17741 تاریخ: 1400/05/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 6 متراژ: 82 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,400,000 تبدیل: 50,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 2 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 82

  دستگاه آپارتمان

  از 5/5 قابل بازدید.تخلیه 6/5.مستاجر قبلی...

  100,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 17752 تاریخ: 1400/05/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-زکریای شمالی 7 کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 78 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,500,000 تبدیل: 20,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 78

  دستگاه آپارتمان

  بعداز ظهر قابل بازدید

  10,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,آسانسور,انباری‌خارج,نگهبانی


  شناسه: 17753 تاریخ: 1400/05/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-ابتدای پیروزی 2.1 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 85 رهن: 190,000,000 اجاره: 0 طبقه: 8 تعدادخواب: 2 عمربنا: 3 نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 8 خواب 2 متراژ 85

  دستگاه آپارتمان

  متجمع مهر کوهسنگی.فایل همکاری

  190,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,پکیج,آیفون,آسانسور,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 17755 تاریخ: 1400/05/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری متراژ: 150 رهن: 600,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 6 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 150

  دستگاه آپارتمان

  بازسازی و تخلیه پلاک266قطعه2

  600,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,پکیج,آیفون,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 17757 تاریخ: 1400/05/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 95 رهن: 200,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 95

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,پکیج,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,حیاط,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 17758 تاریخ: 1400/05/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی ۱۴ کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 195 رهن: 600,000,000 تبدیل: 0 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 15 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 195

  دستگاه آپارتمان

  غیر قابل تبدیل

  600,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,آیفون


  شناسه: 17742 تاریخ: 1400/05/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 10 کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 25 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  دستگاه آپارتمان

  پارکینگ و آسانسور ندارد.تخلیه.رهن 100 به...

  100,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,حیاط‌خلوت


  شناسه: 17744 تاریخ: 1400/05/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 22 کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 90 رهن: 200,000,000 اجاره: 0 تبدیل: 0 تعدادطبقات: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 90

  دستگاه آپارتمان

  طبقه 1 همین واحدم موجوده.غیرقابل تبدیل

  200,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:برق,گاز,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,هواساز


  شناسه: 17748 تاریخ: 1400/05/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 100 رهن: 180,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات