051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13878 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 27 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  گاز روکار / 40 متر حیاط دارد

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13877 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر- کلاس‌بنا: شیک متراژ: 130 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 3 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13876 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 8 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 55 رهن: 50,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 13 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 55

  آپارتمان

  50 متر حیاط دارد

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,حیاط‌خلوت,انباری‌خارج


  شناسه: 13875 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 120 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13874 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 6 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 170 رهن: 200,000,000 اجاره: 300,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 11 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 170

  آپارتمان

  فول امکانات

  200,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13873 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-نبش رودکی 19 متراژ: 226 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,700,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 226

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,گچبری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13872 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 60,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  قابل تبدیل

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13868 تاریخ: 1397/11/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 75 رهن: 60,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  لوستر و پرده پارکینگ مشاع بخاری واحد ...

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13867 تاریخ: 1397/11/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 96 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 96

  آپارتمان

  آبگرمکن / بخاری

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13866 تاریخ: 1397/11/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  جهت بازدید با مستاجر آقای خلج 0935222246...

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13862 تاریخ: 1397/11/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 80,000,000 اجاره: 150,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 9 طبقه: 0 واحد: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  گاز روکار

  80,000,000 رهن 150,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13860 تاریخ: 1397/11/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: -1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 25 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری


  شناسه: 13850 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 25,000,000 اجاره: 50,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 50,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13849 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 2/1 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 88 رهن: 70,000,000 تعدادطبقات: 9 طبقه: 8 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 8 خواب 2 متراژ 88

  آپارتمان

  گاز روکار

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13848 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 9 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 4 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  جهت دفتر کار

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات