051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13503 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13502 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 80

  آپارتمان

  جهت دفتر کارو واحد 120 متری هم در طبقه ه...

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13501 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 75 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  گاز روکار

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,آسانسور,اپن,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13495 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 75,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بخاری/پارکت

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13493 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 واحد: 6 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: غربی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بازسازی-تحویل 25 آبان ماه

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13492 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 11 طبقه: 2 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  /بخاری/آبگرمکن

  5,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13491 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 75 رهن: 4,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  - زوج جوان دارای تخفیف/بخاری/آبگرمکن

  4,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13465 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  آبگرمکن بخاری

  25,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13464 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 95 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 10 طبقه: 3 واحد: 9 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  آبگرمکن بخاری

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13460 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 4 واحد: 5 عمربنا: 16 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب متراژ 40

  آپارتمان

  بخاری

  5,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پانل‌کوبی,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13448 تاریخ: 1397/08/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 130 رهن: 90,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  بخاری شومینه

  90,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پانل‌کوبی,تراس


  شناسه: 13446 تاریخ: 1397/08/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 80 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  همکف 100 متر حیاط دارد

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,پانل‌کوبی,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13443 تاریخ: 1397/08/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بخاری

  5,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13429 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  نقاشی / گاز رو کار / تحویل 20 روز اینده

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13428 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 100,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات