051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,اپن,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14387 تاریخ: 1398/02/23 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 2 طبقه: -1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 3 متراژ 120

  آپارتمان

  سه پله پایین میخورد

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری,تراس


  شناسه: 14386 تاریخ: 1398/02/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 80 رهن: 3,000,000 اجاره: 600,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 80

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14385 تاریخ: 1398/02/23 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 80 رهن: 80,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 3 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 14375 تاریخ: 1398/02/23 آدرس: مشهداحمد آباد-بلوار ملک آباد متراژ: 115 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 115

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,نقاشی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14371 تاریخ: 1398/02/23 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 73 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 3 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 2 متراژ 73

  آپارتمان

  سرمایش و گرمایش مرکزی

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14357 تاریخ: 1398/02/21 آدرس: مشهدکوهسنگی-رودکی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 138 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 18 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 138

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 14353 تاریخ: 1398/02/21 آدرس: مشهدکوهسنگی- متراژ: 113 رهن: 135,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 113

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  135,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14352 تاریخ: 1398/02/21 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 70

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14350 تاریخ: 1398/02/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 125,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  125,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14349 تاریخ: 1398/02/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 75,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14347 تاریخ: 1398/02/19 آدرس: مشهدبلوار فکوری-فکوری 58 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 165 رهن: 60,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 165

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 14343 تاریخ: 1398/02/18 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی1 متراژ: 105 رهن: 130,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 13 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14336 تاریخ: 1398/02/18 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 19 متراژ: 145 رهن: 150,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 145

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14334 تاریخ: 1398/02/17 آدرس: مشهدکوهسنگی-پارس 31 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,حیاط‌خلوت,انباری‌خارج


  شناسه: 14332 تاریخ: 1398/02/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی 33 کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 105 رهن: 50,000,000 اجاره: 950,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 950,000 اجاره مشاهده‌جزئیات