051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13836 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 11 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 رهن: 4,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  جهت زوج جوان

  4,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 13835 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان 11 متراژ: 20 رهن: 1,000,000 اجاره: 250,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 20

  آپارتمان

  جهت دانشجو یا مجرد / 4 پله به سمت پایین

  1,000,000 رهن 250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13834 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-انوری کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 145 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 145

  آپارتمان

  بازدید عصرها

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13833 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 220 رهن: 4,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: -1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 3 متراژ 220

  آپارتمان

  دیوارها سنگ میباشد / 6 پله به سمت پایین

  4,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13831 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدکوهسنگی-نامجو کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 130 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  طبقه ی دیگر نیز برای رهن و اجاره

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13830 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 80 رهن: 16,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  آبگرمکن

  16,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13829 تاریخ: 1397/11/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 105 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  واحد دوبلکس - داخل خیابان تجاری با درب م...

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13817 تاریخ: 1397/11/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: -1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  خانواده کم جمعیت و مذهبی

  20,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13813 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 95 رهن: 93,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  25 بهمن تخلیه میشود

  93,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13808 تاریخ: 1397/11/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13796 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 20 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  درب مستقل / تجاری مسکونی میباشد

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,درب‌برقی,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13795 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 2 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 85,000,000 اجاره: 20,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  درب مستقل

  85,000,000 رهن 20,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,هواساز,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13794 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-نماز 25 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 105 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 9 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری


  شناسه: 13792 تاریخ: 1397/11/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 9 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بازسازی کامل - تمیز

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13786 تاریخ: 1397/11/07 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز کلاس‌بنا: شیک متراژ: 115 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 8 تعدادواحد: 32 طبقه: 7 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 7 خواب 3 متراژ 115

  آپارتمان

  نما آلومینیوم

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات