051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13460 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 4 واحد: 5 عمربنا: 16 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 38
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب متراژ 40

  آپارتمان

  بخاری

  5,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پانل‌کوبی,تراس


  شناسه: 13446 تاریخ: 1397/08/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 80 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  همکف 100 متر حیاط دارد

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,پانل‌کوبی,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13443 تاریخ: 1397/08/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بخاری

  5,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13429 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  نقاشی / گاز رو کار / تحویل 20 روز اینده

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13428 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 100,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13427 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 70 رهن: 60,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 70

  آپارتمان

  تحویل 20 روز آینده / صاحبخانه

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13426 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 12 سمت‌بنا: شرقی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  کاغذ دیواری

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13425 تاریخ: 1397/08/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 113 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 113

  آپارتمان

  کولر آبی / گرمایش : بخاری / نقاشی

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13401 تاریخ: 1397/07/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 115 رهن: 100,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 11 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 115

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 13384 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-بین حق شناس 10 و 12 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 130 رهن: 70,000,000 اجاره: 550,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  تراس 40 متر

  70,000,000 رهن 550,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13383 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-حاشیه کلانتری کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 200 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 طبقه: -1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 200

  آپارتمان

  جهت کارگاه تولیدی یا انبار یا دفتر کار، ...

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13382 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 41 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 طبقه: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 75

  آپارتمان

  جهت دفتر کار یا مسکونی، تجاری ندارد

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13381 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-بین کسایی 16 و 18 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 88 رهن: 4,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 88

  آپارتمان

  جهت زوج جوان، با صاحب خانه

  4,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13380 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 31 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 15,000,000 اجاره: 750,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  با صاحبخانه

  15,000,000 رهن 750,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,انباری‌خارج


  شناسه: 13376 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 150
  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات