051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14038 تاریخ: 1397/12/16 آدرس: مشهداحمد آباد-پاستور کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 146 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 21 سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 146

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 14032 تاریخ: 1397/12/15 آدرس: مشهدکوهسنگی-جهان آرا 10 امید 10 متراژ: 80 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 2 طبقه: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب متراژ 80

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14012 تاریخ: 1397/12/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-دهخدا 13 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  جهت زوج جوان با یک فرزند/جهت بازدید با م...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13998 تاریخ: 1397/12/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-کوهسنگی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 140 رهن: 120,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 11 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 140

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13991 تاریخ: 1397/12/11 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 16 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 160 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 سمت‌بنا: شرقی‌غربی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 160

  آپارتمان

  قابل تبدیل

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13990 تاریخ: 1397/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-دور میدان سلمان متراژ: 120 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  جهت انبار / درب جدا / 10 پله به سمت پایی...

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,حیاط,انباری‌خارج


  شناسه: 13988 تاریخ: 1397/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 75 رهن: 35,000,000 اجاره: 550,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  کم جمعیت

  35,000,000 رهن 550,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13982 تاریخ: 1397/12/10 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 55 رهن: 30,000,000 اجاره: 450,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 55

  آپارتمان

  پکیج/هود/گاز روکار/حیاط خلوت/توالت فرنگی...

  30,000,000 رهن 450,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,سونا,جکوزی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13975 تاریخ: 1397/12/08 آدرس: مشهداحمد آباد-قائم کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 رهن: 230,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 6 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  حمام مستر / گاز روکار

  230,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13974 تاریخ: 1397/12/08 آدرس: مشهدکوهسنگی-امیرکبیر کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 160 رهن: 120,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 21
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 160

  آپارتمان

  مالک حضور دارد

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13971 تاریخ: 1397/12/08 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  گرمایش از کف / دو پارکینگ / به خانواده م...

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13950 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 28 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 108 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 108

  آپارتمان

  گرمایش از کف / جهت زوج جوان با یک فرزند

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13948 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 140 عرض: 7.5 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 140

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,کمددیواری


  شناسه: 13934 تاریخ: 1397/12/06 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 55 رهن: 30,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 13 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 55

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13932 تاریخ: 1397/12/06 آدرس: مشهدکوهسنگی-امیرکبیر کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 65 رهن: 20,000,000 اجاره: 400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 21 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 65

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات