051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13235 تاریخ: 1397/06/20 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13231 تاریخ: 1397/05/28 آدرس: مشهد رضاشهر-فکوری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 105 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 9 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13230 تاریخ: 1397/06/14 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 175 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,200,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 175

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13229 تاریخ: 1397/05/28 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13218 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 180 رهن: 15,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 4 تعدادخواب: 3 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13216 تاریخ: 1397/06/20 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,بازسازی


  شناسه: 13205 تاریخ: 1397/05/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  تخلیه آخر خرداد- بازسازی شده- پارکینگ ند...

  5,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,آنتن‌مرکزی,اپن,هواساز,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13195 تاریخ: 1397/05/20 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,هواساز,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13194 تاریخ: 1397/05/20 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر متراژ: 180 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,400,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 5 واحد: 5 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  بدون پارکینگ طبقه اول نیز اجاره دادی می...

  10,000,000 رهن 3,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13134 تاریخ: 1397/09/01 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13130 تاریخ: 1397/07/01 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 145 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,600,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 145

  آپارتمان

  دوخوابه

  15,000,000 رهن 2,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13114 تاریخ: 1397/04/20 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 130 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 تبدیل: 50,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  50ت با 1ت

  100,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 13092 تاریخ: 1397/04/12 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 170 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 27 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 170

  آپارتمان

  4پله پایین

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,پارکینگ


  شناسه: 13044 تاریخ: 1397/03/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,200,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن


  شناسه: 13043 تاریخ: 1397/06/13 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 300 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 300

  آپارتمان

  ورودی مستقل

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات