051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13375 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 واحد: 8 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,پانل‌کوبی,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13373 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 60,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 4 واحد: 8 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,جارومرکزی,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,پانل‌کوبی,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13372 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 55 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 55

  آپارتمان

  حیاط اختصاصی دارد 50متر حیاط اختصاصی دا...

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,شومینه,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13370 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,800,000 تبدیل: 30,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  طبقه سوم سال 97 به بنا اضافه شده است قا...

  20,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آنتن‌مرکزی,شومینه,اپن,پانل‌کوبی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13369 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 135 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 135

  آپارتمان

  گرمایش بخاری

  60,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,تراس


  شناسه: 13367 تاریخ: 1397/07/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13360 تاریخ: 1397/07/18 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 75,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  خیلی تمیز وهمراه با رده- فقط 2 نفر

  75,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13357 تاریخ: 1397/07/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 128 رهن: 80,000,000 اجاره: 950,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 9 طبقه: 3 واحد: 7 تعدادخواب: 3 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 128

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن 950,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13355 تاریخ: 1397/07/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-فکوری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 190 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 واحد: 6 تعدادخواب: 4 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 4 متراژ 190

  آپارتمان

  آسانسور ندارد-تراس ندارد تخفیف دارد

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 13353 تاریخ: 1397/07/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 170 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 170

  آپارتمان

  بخاری آبگرمکن قابل واگذاری به دفترکار ک...

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 13348 تاریخ: 1397/07/14 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 150 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 6 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  طبقه چهارم هم واگذار میشود/جهت زوج

  5,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,انباری‌خارج


  شناسه: 13347 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 200 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: -1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 200

  آپارتمان

  جهت دفتر کار یا کارهای تولیدی/درب جدا/دو...

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13345 تاریخ: 1397/07/14 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 165 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 165

  آپارتمان

  کابینت وکیوم

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,شومینه,اپن,پانل‌کوبی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13340 تاریخ: 1397/07/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 12,000,000 اجاره: 850,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 4 واحد: 7 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  12,000,000 رهن 850,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13339 تاریخ: 1397/07/11 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,900,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,900,000 اجاره مشاهده‌جزئیات