051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16507 تاریخ: 1399/02/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 520 رهن: 150,000,000 اجاره: 8,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 10 عمربنا: 9 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 10 متراژ 520

  ویلایی

  همکف دو واحد 120 متری طبقه اول واحد 250 ...

  150,000,000 رهن 8,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16503 تاریخ: 1399/02/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 250 عرض: 7.5 رهن: 400,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  قدیمی

  400,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16471 تاریخ: 1399/02/20 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 90 رهن: 70,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 90

  ویلایی

  تخليه باهماهنگي/دربست / بازسازي / کاغذ د...

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16460 تاریخ: 1399/02/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 330 رهن: 300,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 330

  ویلایی

  دو واحد مجزا.زیربنای هرواحد۱۱۰متر.حیاط خ...

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16366 تاریخ: 1399/01/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی رهن: 300,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ

  ویلایی

  همکف 70متر +ط اول 105 متر/ اطلاعات دقيق ...

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16286 تاریخ: 1399/02/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 250 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  بازسازي شده

  40,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 16273 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 100 رهن: 140,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 100

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16194 تاریخ: 1398/11/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 125 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 125

  ویلایی

  دو طبقه

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 16180 تاریخ: 1398/11/16 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی رهن: 200,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ

  ویلایی

  دربست / تخليه با هماهنگي

  200,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16147 تاریخ: 1398/11/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-کاوه متراژ: 200 رهن: 150,000,000 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  مناسب سفره خانه سنتي-داراي2 درب-اطلاعات ...

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,انباری‌خارج


  شناسه: 16121 تاریخ: 1398/11/05 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 75 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 75

  ویلایی

  حضور مالک

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 15989 تاریخ: 1398/10/09 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 182 رهن: 120,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 182

  ویلایی

  بازسازی

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15913 تاریخ: 1398/10/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 180 رهن: 400,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 5 عمربنا: 6 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 28
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 180

  ویلایی

  گرمایش بخاری

  400,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 15889 تاریخ: 1398/09/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 100 رهن: 150,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 9 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 100

  ویلایی

  گرمایش بخاری / جهت بازدید ساعت ۱۴ الی ۱۸...

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,زیرزمین


  شناسه: 15873 تاریخ: 1398/09/21 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-بهارستان متراژ: 210 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 24 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 34
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 210

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات