051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن


  شناسه: 13392 تاریخ: 1397/07/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 200 رهن: 120,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13387 تاریخ: 1397/07/22 آدرس: مشهدطالقانی-ارغوان متراژ: 200 عرض: 6.5 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پانل‌کوبی,تراس


  شناسه: 13343 تاریخ: 1397/07/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 310 طول: 4 عرض: 7.5 رهن: 200,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 19 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 310

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13326 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 360 رهن: 300,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 360

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13295 تاریخ: 1397/07/01 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 رهن: 250,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 300

  ویلایی

  همکف140متر-طبقه اول 170متر

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13292 تاریخ: 1397/07/01 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13286 تاریخ: 1397/06/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری -کلانتری متراژ: 350 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی‌غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 5 متراژ 350

  ویلایی

  مناسب جهت دفتر کا- مهد و...

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13271 تاریخ: 1397/06/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,500,000 تبدیل: 10,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  طبقه همکف مالک در ورودی و پارکینگ مستقل

  40,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,اپن,کمددیواری,حیاط‌خلوت


  شناسه: 13262 تاریخ: 1397/06/12 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 عرض: 7.5 رهن: 12,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  12,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13260 تاریخ: 1397/06/12 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 300 عرض: 10 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 300

  ویلایی

  همکف160متر-60متر زیرزمین

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون


  شناسه: 13222 تاریخ: 1397/05/27 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13211 تاریخ: 1397/05/24 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 عرض: 10 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13159 تاریخ: 1397/05/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 250 رهن: 130,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,حیاط,پارکینگ


  شناسه: 10103 تاریخ: 1397/10/05 آدرس: مشهدرضاشهر1- کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 200 رهن: 80,000,000 اجاره: 800,000 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 23 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  صدمترحیاط اختصاصی

  80,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,پارکینگ


  شناسه: 9477 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهد رضاشهر-ملک الشعرا کلاس‌بنا: شیک متراژ: 510 رهن: 510,000,000 اجاره: 0 تبدیل: 150,000,000 تعدادطبقات: 2 طبقه: 1 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 16 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 510

  ویلایی

  طبقه همکف واول دارای آلاچیق وتمیزکلا 400...

  510,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات