051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15468 تاریخ: 1398/06/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 90 رهن: 200,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 90

  تجاری

  سکوریت/آبدارخانه/درب برقی/دیوار سنگ/ بر ...

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 15408 تاریخ: 1398/06/16 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی متراژ: 14 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 14

  تجاری

  ارتفاع 3 متر / تجاری دائم

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15407 تاریخ: 1398/06/16 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 18 عرض: 4 رهن: 25,000,000 اجاره: 4,000,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  تخلیه - تجاری دائم - عرض ۴ وارتفاع ۵ - س...

  25,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 15383 تاریخ: 1398/06/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 عرض: 5 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / سکوریت / تجاری دائم / ارتفاع...

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 15340 تاریخ: 1398/06/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 18 عرض: 3 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 18

  تجاری

  سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع 3

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 15339 تاریخ: 1398/06/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 18 عرض: 3 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 18

  تجاری

  سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع 3

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15338 تاریخ: 1398/06/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 40 عرض: 5 رهن: 3,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 40

  تجاری

  دیوار سنگ / سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع...

  3,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15214 تاریخ: 1398/05/16 آدرس: مشهداحمد آباد-قائم متراژ: 60 عرض: 5 رهن: 15,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 60

  تجاری

  در دو طبقه / تجاری دائم

  15,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15190 تاریخ: 1398/05/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-زکریا متراژ: 50 عرض: 4 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  50 متر زیرزمین / سکوریت / آبدارخانه / تج...

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15176 تاریخ: 1398/05/13 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 40 عرض: 5 رهن: 6,000,000 اجاره: 550,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 40

  تجاری

  آبدارخانه / سرویس بهداشتی / سکوریت / کرک...

  6,000,000 رهن 550,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,درب‌برقی


  شناسه: 15175 تاریخ: 1398/05/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 18 عرض: 4.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  ارتفاع 3 متر / تجاری دائم

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 15144 تاریخ: 1398/05/10 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 15 رهن: 5,000,000 اجاره: 700,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 15

  تجاری

  بخاری هواساز

  5,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 15139 تاریخ: 1398/05/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 عرض: 8 رهن: 20,000,000 اجاره: 6,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / سکوریت / کرکره دستی / تاریخ ...

  20,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15108 تاریخ: 1398/05/07 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 50 عرض: 12 رهن: 10,000,000 اجاره: 5,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / سرویس بهداشتی / کرکره دستی /...

  10,000,000 رهن 5,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری


  شناسه: 15098 تاریخ: 1398/05/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری عرض: 5 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ

  تجاری

  ارتفاع 5 متر / سکوریت / کرکره دستی / آبد...

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات