051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 16586 تاریخ: 1399/03/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 80 رهن: 100,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 7 سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 80

  باب مغازه

  مناسب گارگاه خیاطی ، مزون و مشاغل مرتبط ...

  100,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16584 تاریخ: 1399/03/22 آدرس: مشهدرضاشهر1- متراژ: 150 عرض: 7.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 عمربنا: 20 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 150

  باب مغازه

  آبدار خونه / سرویس بهداشتی / کف سرامیک /...

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16491 تاریخ: 1399/03/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 15 عرض: 2.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 600,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 15

  باب مغازه

  آبدارخانه / سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع...

  10,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16456 تاریخ: 1399/02/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوي متراژ: 75 عرض: 5 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,200,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 75

  باب مغازه

  سکوریت / تجاری دائم

  20,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16455 تاریخ: 1399/02/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 20 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  باب مغازه

  سکوریت / تجاری دائم

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16436 تاریخ: 1399/02/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 32 عرض: 3 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 32

  باب مغازه

  20متر انبار / اطلاعات دقيق تر تماس با ما...

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16361 تاریخ: 1399/01/30 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 450 عرض: 9 رهن: 100,000,000 اجاره: 25,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 450

  باب مغازه

  تجاري دائم/همکف 210متر +زيرهمکف 240متر

  100,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16360 تاریخ: 1399/01/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 13 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 13

  باب مغازه

  سکوریت / کف سنگ / تجاری دائم

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16332 تاریخ: 1398/12/12 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 60 عرض: 5 رهن: 30,000,000 اجاره: 6,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 1
  تعداد بازدید: 33
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 60

  باب مغازه

  سکوریت / تجاری موقت

  30,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16316 تاریخ: 1398/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  باب مغازه

  آبدارخانه / تجاري دائم-امتيازات مشترک

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16312 تاریخ: 1398/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 42 عرض: 7 رهن: 300,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 35
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 42

  باب مغازه

  آبدارخانه / سکوریت / کرکره دستی / بر 7 /...

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16270 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 30 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 30

  باب مغازه

  سکوریت / آبدارخانه / کرکره دستی / ارتفاع...

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16258 تاریخ: 1398/11/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-کاوه متراژ: 30 عرض: 3.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 39
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 30

  باب مغازه

  تجاري دائم-امتيازات مستقل

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16238 تاریخ: 1399/02/02 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 40

  باب مغازه

  تجاري دائم / گاز و آب مشترک /ديوار سرامي...

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16213 تاریخ: 1398/11/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 110 عرض: 7 رهن: 200,000,000 اجاره: 6,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 1 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 37
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 110

  باب مغازه

  امتيازات مستقل-فاقد تجاري-فقط نانوايي/دي...

  200,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات