051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16292 تاریخ: 1398/12/04 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 24 متراژ: 28 عرض: 4.5 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 28

  تجاری

  تجاري دائم/امتيازات مستقل

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16270 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 30 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 30

  تجاری

  سکوریت / آبدارخانه / کرکره دستی / ارتفاع...

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16258 تاریخ: 1398/11/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-کاوه متراژ: 30 عرض: 3.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 30

  تجاری

  تجاري دائم-امتيازات مستقل

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16238 تاریخ: 1398/11/24 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 40

  تجاری

  تجاري دائم / گاز و آب مشترک /ديوار سرامي...

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16213 تاریخ: 1398/11/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 110 عرض: 7 رهن: 200,000,000 اجاره: 6,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 110

  تجاری

  امتيازات مستقل-فاقد تجاري-فقط نانوايي/دي...

  200,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16182 تاریخ: 1398/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 25 عرض: 3 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 25

  تجاری

  سکوریت /

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16181 تاریخ: 1398/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 25 عرض: 3 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 25

  تجاری

  سکوریت /

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16176 تاریخ: 1398/11/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-دلاوران 9 متراژ: 20 طول: 5 عرض: 4 رهن: 50,000,000 اجاره: 50,000 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  سکوریت / کرکره دستی /

  50,000,000 رهن 50,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16168 تاریخ: 1398/11/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 15 عرض: 3 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 15

  تجاری

  سکوریت / تجاري دائم

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16075 تاریخ: 1398/10/28 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 31 عرض: 5 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 31

  تجاری

  9 متر بالکن / ارتفاع 3.5 / سرویس بهداشتی...

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16050 تاریخ: 1398/10/19 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 20 عرض: 4 رهن: 40,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 20

  تجاری

  آبدارخانه / درب آهنی / ارتفاع 4 متر

  40,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16048 تاریخ: 1398/10/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 15 عرض: 3 رهن: 12,000,000 اجاره: 800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 15

  تجاری

  تجاری موقت / ارتفاع 4 متر / سکوریت / آبد...

  12,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15971 تاریخ: 1398/10/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 70 عرض: 5 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 70

  تجاری

  آبدارخانه / سرویس بهداشتی / سکوریت / دیو...

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 15968 تاریخ: 1398/10/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  تجاری

  ظبقه زیرزمین وهمکف 1300/ و10 م رهن طبقه...

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,گچبری


  شناسه: 15948 تاریخ: 1398/10/04 آدرس: مشهددلاوران-رهایی متراژ: 75 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 75

  تجاری

  بخاری / درب مستقل / جهت انبار اجاره داده...

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات