051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15760 تاریخ: 1398/08/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 70 عرض: 6.5 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 70

  تجاری

  دیوار سرامیک / ارتفاع 4م / آبدارخانه / س...

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری


  شناسه: 15715 تاریخ: 1398/08/11 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-فکوری 85 متراژ: 15 عرض: 2 رهن: 10,000,000 اجاره: 500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 15

  تجاری

  آبدارخانه / درب آهنی / ارتفاع 2.5 متر/ ت...

  10,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15689 تاریخ: 1398/08/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  سکوریت / آبدارخانه / بر 6 / ارتفاع 2.30 ...

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15654 تاریخ: 1398/07/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 52 عرض: 7 رهن: 150,000,000 اجاره: 3,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 52

  تجاری

  تجاری موقت / سکوریت / سرویس بهداشتی / ار...

  150,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15634 تاریخ: 1398/07/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 23 عرض: 3.5 رهن: 15,000,000 اجاره: 4,200,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 23

  تجاری

  پوشش دیوار تا ارتفاع یک متر سنگ /تخلیه -...

  15,000,000 رهن 4,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,گچبری


  شناسه: 15605 تاریخ: 1398/08/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 150 عرض: 10 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 150

  تجاری

  آبدارخانه / سرویس بهداشتی / سکوریت / لول...

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15574 تاریخ: 1398/07/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 23 رهن: 15,000,000 اجاره: 4,200,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 23

  تجاری

  آبدارخانه / دزدگیر / کرکره دستی / بر مغا...

  15,000,000 رهن 4,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15468 تاریخ: 1398/06/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 90 رهن: 200,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 90

  تجاری

  سکوریت/آبدارخانه/درب برقی/دیوار سنگ/ بر ...

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 15408 تاریخ: 1398/06/16 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی متراژ: 14 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 14

  تجاری

  ارتفاع 3 متر / تجاری دائم

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15407 تاریخ: 1398/06/16 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 18 عرض: 4 رهن: 25,000,000 اجاره: 4,000,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  تخلیه - تجاری دائم - عرض ۴ وارتفاع ۵ - س...

  25,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 15383 تاریخ: 1398/06/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 عرض: 5 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / سکوریت / تجاری دائم / ارتفاع...

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 15339 تاریخ: 1398/06/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 18 عرض: 3 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 18

  تجاری

  سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع 3

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15338 تاریخ: 1398/06/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 40 عرض: 5 رهن: 3,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 40

  تجاری

  دیوار سنگ / سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع...

  3,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 15214 تاریخ: 1398/05/16 آدرس: مشهداحمد آباد-قائم متراژ: 60 عرض: 5 رهن: 15,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 2 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 60

  تجاری

  در دو طبقه / تجاری دائم

  15,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15190 تاریخ: 1398/05/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-زکریا متراژ: 50 عرض: 4 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  50 متر زیرزمین / سکوریت / آبدارخانه / تج...

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات