051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14911 تاریخ: 1398/04/25 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 18 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  بر 3 متر / ارتفاع 3 متر / بخاری / هوا سا...

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,درب‌برقی


  شناسه: 14872 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 20

  تجاری

  سکوریت/ارتفاع 3.5/بر 5/تجاری موقت

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14862 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 20 عرض: 5 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  بر 5 متر / ارتفاع 4 متر / دوربین مدار بس...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تراس


  شناسه: 14849 تاریخ: 1398/04/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رودکی متراژ: 16 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 16

  تجاری

  بر 3 / ارتفاع 4

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14844 تاریخ: 1398/04/20 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 9 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 9

  تجاری

  بخاری/طول بر 3 متر / ارتفاع 3 متر / تجار...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آسانسور


  شناسه: 14835 تاریخ: 1398/04/20 آدرس: مشهداحمد آباد-پاستور متراژ: 13 عرض: 5 رهن: 3,600,000 اجاره: 1,200,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 13

  تجاری

  هواساز / بخاری / سرویس بهداشتی / 20 م با...

  3,600,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14834 تاریخ: 1398/04/20 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 55 عرض: 6 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 55

  تجاری

  ارتفاه 4 متر / بر 6 متر / سرویس بهداشتی

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 14831 تاریخ: 1398/04/20 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 70 رهن: 70,000,000 اجاره: 30,000,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  ارتفاع 5 متر/بر 6 متر /تخلیه - تجاری دائ...

  70,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14804 تاریخ: 1398/04/15 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 32 عرض: 4 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 32

  تجاری

  ارتفاع 2 متر/تجاری دائم/دفتر پخش پوشاک و...

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14803 تاریخ: 1398/04/15 آدرس: مشهداحمد آباد-فلسطین متراژ: 18 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  بر مغازه 4/ارتفاع 4/تجاری دائم

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14792 تاریخ: 1398/04/15 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 25 رهن: 4,000,000 اجاره: 600,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 واحد: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 25

  تجاری

  جهت انبار

  4,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 14759 تاریخ: 1398/04/13 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 24 عرض: 5 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 24

  تجاری

  ارتفاع 3 متر/دیوار سنگ - نورپردازی - سکو...

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14754 تاریخ: 1398/04/12 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 13 عرض: 4 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 طبقه: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 13

  تجاری

  ارتفاع 5 متر/تجاری دائم/هواساز/همراه با ...

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14753 تاریخ: 1398/04/12 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 16 عرض: 4 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 16

  تجاری

  ارتفاع 5 متر/تجاری دائم/بخاری/هواساز

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14750 تاریخ: 1398/04/11 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی متراژ: 24 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,200,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 24

  تجاری

  بر 6 متر/ارتفاع 3 متر/روشوئی دارد/ تجاری...

  10,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات