051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره
  شناسه: 16555 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 عرض: 4 رهن: 150,000,000 اجاره: 7,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16505 تاریخ: 1399/02/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 عرض: 5 رهن: 60,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  سکوریت/امتيازات گاز مشترک- آب و برق مستق...

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16491 تاریخ: 1399/02/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 11 عرض: 2.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 600,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 11

  تجاری

  تجاري دائم/تخليه باهماهنگي/نما شیشه

  10,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16456 تاریخ: 1399/02/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوي متراژ: 75 عرض: 5 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,200,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 75

  تجاری

  سکوریت / تجاری دائم

  20,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16455 تاریخ: 1399/02/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 20 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  سکوریت / تجاری دائم

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16436 تاریخ: 1399/02/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 32 عرض: 3 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 32

  تجاری

  20متر انبار / اطلاعات دقيق تر تماس با ما...

  50,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16400 تاریخ: 1399/02/06 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 110 عرض: 7 رهن: 30,000,000 اجاره: 7,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 110

  تجاری

  بازسازي/تجاري موقت/ديوار طرح آجر/بالابر/...

  30,000,000 رهن 7,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16361 تاریخ: 1399/01/30 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 450 عرض: 9 رهن: 100,000,000 اجاره: 25,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 450

  تجاری

  تجاري دائم/همکف 210متر +زيرهمکف 240متر

  100,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 16360 تاریخ: 1399/01/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 13 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 13

  تجاری

  سکوریت / کف سنگ / تجاری دائم

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16332 تاریخ: 1398/12/12 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 60 عرض: 5 رهن: 30,000,000 اجاره: 6,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 1
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 60

  تجاری

  سکوریت / تجاری موقت

  30,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16316 تاریخ: 1398/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / تجاري دائم-امتيازات مشترک

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16312 تاریخ: 1398/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 42 عرض: 7 رهن: 300,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 42

  تجاری

  آبدارخانه / سکوریت / کرکره دستی / بر 7 /...

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 16308 تاریخ: 1398/12/11 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو متراژ: 15 عرض: 2.5 رهن: 10,000,000 اجاره: 600,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 15

  تجاری

  آبدارخانه / سکوریت / کرکره دستی / ارتفاع...

  10,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 16292 تاریخ: 1399/02/10 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 24 متراژ: 28 عرض: 4.5 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 28

  تجاری

  تجاري دائم/امتيازات مستقل

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16270 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو متراژ: 30 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 30

  تجاری

  سکوریت / آبدارخانه / کرکره دستی / ارتفاع...

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات