051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13749 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 3 متراژ: 50 رهن: 4,000,000 اجاره: 800,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / شیشه سکوریت / بر مغازه 5 متر...

  4,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13748 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 3 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  سه نبش / شیشه سکوریت / کرکره محافظ / آبد...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,درب‌برقی


  شناسه: 13735 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 45 رهن: 60,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 45

  تجاری

  پوشش دیوار سرامیک / کرکره محافظ

  60,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13724 تاریخ: 1397/10/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 18 رهن: 75,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  بر مغازه 3.30 / شیشه سکوریت / کرکره محاف...

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13723 تاریخ: 1397/10/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  بر مغازه 7 / شیشه سکوریت / درب برقی

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13702 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 25 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 25

  تجاری

  کارای دفتری/ شیشه سکوریت/بخاری/کرکره محا...

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13696 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 70 رهن: 70,000,000 طبقه: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 70

  تجاری

  شیشه سکوریت/ درب برقی

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13666 تاریخ: 1397/10/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 16 رهن: 10,000,000 اجاره: 700,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 16

  تجاری

  تجاری دائم

  10,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13659 تاریخ: 1397/10/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 عرض: 6 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  ارتفاع 40 متر تجاری دائم شیشه سکوریت آ...

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13621 تاریخ: 1397/10/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 70 رهن: 30,000,000 اجاره: 600,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  عرض ۳/۵ - داخل مغازه ۵ متر - ارتفاع ۳ - ...

  30,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13561 تاریخ: 1397/09/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-ملک الشعرا کلاس‌بنا: شیک متراژ: 20 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  شیشه سکوریت-درب برقی-کف موزاییک

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13547 تاریخ: 1397/09/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی رهن: 20,000,000 اجاره: 6,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  تجاری

  سرویس بهداشتی/دو طبقه باللا و پایین هرکد...

  20,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13539 تاریخ: 1397/09/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 55 طول: 5 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,400,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 55

  تجاری

  امتیازات مستقل/شیشه سکوریت/کف و دیوار سر...

  30,000,000 رهن 2,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13538 تاریخ: 1397/09/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 350 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: مشاع نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 350

  تجاری

  زیرزمین/ بذئن مجوز/ استفاده خصوصی ارتفا...

  20,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13522 تاریخ: 1397/08/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 عرض: 14 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,500,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  سکوریت/14 متر حاشیه

  50,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات