051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره
  شناسه: 14122 تاریخ: 1398/01/08 آدرس: مشهدکوهسنگی-ابوذر غفاری متراژ: 18 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  بازسازی با سلیقه مستاجر میشود

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 14095 تاریخ: 1397/12/23 آدرس: مشهدکلاهدوز-بین کلاهدوز 6 و 8 متراژ: 20 اجاره: 8,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  بر مغازه 3 متر / ارتفاع 2 متر / کرکره مح...

  رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14082 تاریخ: 1397/12/21 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 متراژ: 25 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 25

  تجاری

  شیشه سکوریت / درب برقی / ابعاد 5*5 / ارت...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 14069 تاریخ: 1397/12/19 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد آباد 1 متراژ: 50 رهن: 100,000,000 اجاره: 17,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  ارتفاع 7 متر / طول بر 5 متر

  100,000,000 رهن 17,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14062 تاریخ: 1397/12/19 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل 10/3 متراژ: 17.5 رهن: 3,000,000 اجاره: 800,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 17.5

  تجاری

  بر مغازه 4 متر / ارتفاع 3 متر / شیشه سکو...

  3,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:پانل‌کوبی


  شناسه: 14061 تاریخ: 1397/12/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 27 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 27

  تجاری

  بر مغازه 4 متر / ارتفاع 3.5 متر / تجاری ...

  15,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 14060 تاریخ: 1397/12/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 11 متراژ: 28 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 28

  تجاری

  بر مغازه 4 متر / ارتفاع 3.6 متر / شیشه س...

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 14022 تاریخ: 1397/12/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 23 متراژ: 330 رهن: 30,000,000 اجاره: 5,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 330

  تجاری

  بر مغازه 5 / ارتفاع 4 / شیشه سکوریت / سر...

  30,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 14021 تاریخ: 1397/12/14 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-نبش بهارستان 9 متراژ: 25 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 25

  تجاری

  بر مغازه 5 متر / ارتفاع 4 متر / دونبش / ...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14010 تاریخ: 1397/12/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-ملک الشعرا 12 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  همکف و زیر زمین هر کدام 50 متر / 5 متر ب...

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13999 تاریخ: 1397/12/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  عرض 4.5 متر / ارتفاع 3.2 متر / شیشه سکور...

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13976 تاریخ: 1397/12/09 آدرس: مشهداحمد آباد-پرستار متراژ: 19 رهن: 5,000,000 اجاره: 3,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 19

  تجاری

  بر مغازه 3 متر / ارتفاع 2 متر

  5,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13972 تاریخ: 1397/12/08 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 جنب حق شناس 6 متراژ: 35 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 35

  تجاری

  ارتفاع 3 متر / شیشه سکوریت / دیوار سرامی...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13955 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 6 متراژ: 50 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بر مغازه 5 متر / ارتفاع 3 متر / شیشه سکو...

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13939 تاریخ: 1397/12/06 آدرس: مشهدکوهسنگی-بین کوهسنگی 25 و 27 متراژ: 41 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 41

  تجاری

  بر مغازه 3 متر / ارتفاع 4 متر / کفپوش سن...

  20,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات