051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13923 تاریخ: 1397/12/04 آدرس: مشهدپیروزی-بین حق شناس 10 و 12 متراژ: 20 رهن: 2,000,000 اجاره: 500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  بر مغازه 4 متر / ارتفاع 3.5 متر / کرکره ...

  2,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13898 تاریخ: 1397/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  بر مغازه 5 متر / ارتفاع 3.5 متر / شیشه س...

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13869 تاریخ: 1397/11/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 33 رهن: 10,000,000 اجاره: 550,000 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 33

  تجاری

  بر مغازه 2.5 / ارتفاع 3 / آبدارخانه ، شی...

  10,000,000 رهن 550,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 13864 تاریخ: 1397/12/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 15 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 15

  تجاری

  کف پوش موزائیک / درب آهنی / ارتفاع 3 / ب...

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13853 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 20 متراژ: 28 رهن: 5,000,000 اجاره: 650,000 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 28

  تجاری

  بر مغازه 4 متر ارتفاع 3 متر / کرکره محاف...

  5,000,000 رهن 650,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13852 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 70 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,800,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 70

  تجاری

  بر مغازه 4 متر ارتفاع 3 متر / شیشه سکوری...

  15,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13844 تاریخ: 1397/11/18 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  شیشه سکوریت / پوشش دیوار سنگ / کرکره محا...

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13822 تاریخ: 1397/11/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 31 عرض: 4 رهن: 2,000,000 اجاره: 1,200,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 31

  تجاری

  بر مغازه 4 متر / ارتفاع 3 متر / شیشه سکو...

  2,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13806 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 9 متراژ: 38 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,250,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 38

  تجاری

  ارتفاع 4 متر / شیشه سکوریت / سرویس بهداش...

  10,000,000 رهن 1,250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13805 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  ارتفاع 4 متر / بر مغازه 14 / شیشه سکوریت...

  50,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13776 تاریخ: 1397/11/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  پوشش دیوار سرامیک

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13775 تاریخ: 1397/11/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 60 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 60

  تجاری

  واگذاری کافی شاپ ( 110 م با تمام وسایل )

  15,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13768 تاریخ: 1397/11/06 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 25 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 25

  تجاری

  شیشه سکوریت / کف پوش سنگ / کرکره محافظ

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13764 تاریخ: 1397/11/06 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  ارتفاع 4.5 / بر مغازه 9 / شیشه سکوریت / ...

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13749 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 3 متراژ: 50 رهن: 4,000,000 اجاره: 800,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  آبدارخانه / شیشه سکوریت / بر مغازه 5 متر...

  4,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات