051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,تلفن,کولر


  شناسه: 13068 تاریخ: 1397/04/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 40 رهن: 6,000,000 اجاره: 1,500,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  سرویس بهداشتی دارد

  6,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13055 تاریخ: 1397/04/01 آدرس: مشهدفلکه برق-خیابان امام رضا رهن: 50,000,000 اجاره: 7,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  تجاری

  جهت آشپزخانه ورستوران- درب مستقل

  50,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13054 تاریخ: 1397/03/31 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  سرویس بهداشتی

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12966 تاریخ: 1397/03/05 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 64 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 28
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 64

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12963 تاریخ: 1397/03/05 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 28
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12825 تاریخ: 1397/01/27 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12795 تاریخ: 1397/01/19 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 140 عرض: 9 رهن: 150,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 140

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12767 تاریخ: 1396/12/23 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 35 عرض: 9 رهن: 40,000,000 اجاره: 5,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 35

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12477 تاریخ: 1396/09/18 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 20 رهن: 5,000,000 اجاره: 500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 43
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  4متر بالکن

  5,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 12276 تاریخ: 1397/07/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 16 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 76
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 16

  تجاری

  فوری، شیشه سکوریت، آبدارخانه

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10709 تاریخ: 1397/07/24 آدرس: مشهد رضاشهر-دعبل خزایی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 22 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 60
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 22

  تجاری

  سکوریت-دیوارها سنگ

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات