051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13497 تاریخ: 1397/08/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  کف و دیوار سنگ/سرویس بهداشتی/شیشه سکوریت...

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 13481 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 عرض: 4 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  تجاری دائم - عرض ۳/۵ - ارتفاع ۳/۲۰ - دیو...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 13480 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 87 عرض: 5 رهن: 12,000,000 اجاره: 1,700,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 87

  تجاری

  شیشه سکوریت-کف سنگ-ارتفاع 5 متر/پارتیشن ...

  12,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13479 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 20 عرض: 3 رهن: 5,000,000 اجاره: 750,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 27
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  شیشه سکوریت-کف سرامیک-ارتفاع 3 متر

  5,000,000 رهن 750,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:تلفن,شوفاژ,پکیج


  شناسه: 13478 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 60 طول: 17 عرض: 5 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 28
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 60

  تجاری

  سرویس بهداشتی وابدارخانه وانباری - کولر ...

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13476 تاریخ: 1397/08/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-فکوری متراژ: 40 رهن: 3,000,000 اجاره: 450,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  تجاری ندارد

  3,000,000 رهن 450,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13475 تاریخ: 1397/08/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 100 عرض: 7.3 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  ارتفاع 5 متر - شیشه سکوریت -سرویس بهداشت...

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13388 تاریخ: 1397/07/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-بین پیروزی 3 و 5 متراژ: 40 طول: 10 رهن: 100,000,000 اجاره: 8,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  مساحت زیر زمین 110 متر، ترجیحا جهت آشپزخ...

  100,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,درب‌برقی


  شناسه: 13385 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 26 متراژ: 31 رهن: 40,000,000 اجاره: 400,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 31

  تجاری

  شیشه سکوریت

  40,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13352 تاریخ: 1397/07/14 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 1 عرض: 6.5 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,700,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 1

  تجاری

  ابدارخانه/شیشه سکوریت/جهت شغل تمیز

  20,000,000 رهن 3,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13351 تاریخ: 1397/07/14 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 18 عرض: 3 رهن: 80,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 18

  تجاری

  کرکره محافظ/شیشه سکوریت/تابلو

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی


  شناسه: 13350 تاریخ: 1397/07/14 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 100 عرض: 10 رهن: 120,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 100

  تجاری

  ابدار خانه/شیشه سکوریت

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13300 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 عرض: 6 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13184 تاریخ: 1397/05/17 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 14 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 14

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13120 تاریخ: 1397/04/22 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 32 عرض: 6 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 32

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات