051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14915 تاریخ: 1398/04/25 آدرس: مشهداحمد آباد-بخارایی متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 20 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 80

  دفتر کار

  تخلیه فوری - ۳۰ متر حیاط

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج


  شناسه: 14914 تاریخ: 1398/04/25 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 90

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج


  شناسه: 14913 تاریخ: 1398/04/25 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 90

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج


  شناسه: 14912 تاریخ: 1398/04/25 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 90

  دفتر کار

  مناسب مطب

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آسانسور,انباری‌خارج


  شناسه: 14899 تاریخ: 1398/04/24 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 107 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 20 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 22 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 107

  دفتر کار

  تجاری دائم

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14873 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 52 رهن: 10,000,000 اجاره: 300,000 طبقه: -1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 52

  دفتر کار

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 14854 تاریخ: 1398/04/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رودکی متراژ: 70 رهن: 60,000,000 اجاره: 200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 13 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 70

  دفتر کار

  بخاری آبگرمکن / تخلیه فوری - حیاط مستقل ...

  60,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 14851 تاریخ: 1398/04/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 رهن: 3,000,000 اجاره: 850,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 عمربنا: 25 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 50

  دفتر کار

  بخاری/ جهت دفتر مهندسی و امور اداری

  3,000,000 رهن 850,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14816 تاریخ: 1398/04/17 آدرس: مشهداحمد آباد-فلسطین متراژ: 60 رهن: 200,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 1 عمربنا: 2
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 1 متراژ 60

  دفتر کار

  گاز رومیزی

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14801 تاریخ: 1398/04/15 آدرس: مشهداحمد آباد-محتشمی متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 150

  دفتر کار

  درب ضد سرقت/با تخفیف ۷۰ درصد برای متخصص ...

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 14783 تاریخ: 1398/04/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 400,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 120

  دفتر کار

  بخاری آبگرمکن/تخلیه/درب مستقل

  100,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 14712 تاریخ: 1398/04/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 5,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 عمربنا: 19 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 90

  دفتر کار

  بخاری آبگرمکن/تخلیه یک هفته بعد از قرارد...

  10,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14662 تاریخ: 1398/03/30 آدرس: مشهداحمد آباد-راهنمایی متراژ: 140 رهن: 135,000,000 اجاره: 600,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 140

  دفتر کار

  بخاری آبگرمکن/تخلیه فوری/180 متر زمین

  135,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14661 تاریخ: 1398/03/30 آدرس: مشهداحمد آباد-راهنمایی متراژ: 140 رهن: 165,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 140

  دفتر کار

  بخاری آبگرمکن/تخلیه فوری/180 متر زمین

  165,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14660 تاریخ: 1398/03/30 آدرس: مشهدکوهسنگی-حکیم نظامی متراژ: 150 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 25 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 2 متراژ 150

  دفتر کار

  بخاری آبگرمکن/حیاط مستقل/5پله به پایین

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات