051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 17652 تاریخ: 1400/04/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 200 رهن: 300,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 7 طبقه: -1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 200

  دفتر کار

  زیر زمین- تجاری ندارد

  300,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 17626 تاریخ: 1400/04/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 200 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 6 طبقه: 4 واحد: 6 تعدادخواب: 3 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 200

  دفتر کار

  طبقه 5 نیز اجاره داده می شود تخلیه مرد...

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 17627 تاریخ: 1400/04/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 200 رهن: 700,000,000 تبدیل: 200,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 6 طبقه: 5 واحد: 6 تعدادخواب: 3 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 200

  دفتر کار

  طبقه 4 نیز اجاره داده می شود تخلیه مرد...

  700,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 17526 تاریخ: 1400/02/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری متراژ: 150 عرض: 7.5 رهن: 30,000,000 اجاره: 5,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 150

  دفتر کار

  زیرزمین با درب مستقل

  30,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 17511 تاریخ: 1400/02/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 0 متراژ 100

  دفتر کار

  آبگرمکن-بخاری- تجاری دائم توضیحات:15 ...

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 17396 تاریخ: 1399/12/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 50 رهن: 20,000,000 اجاره: 600,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 9 طبقه: -1 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 1 متراژ 50

  دفتر کار

  آبگرمکن-بخاری-انباری-

  20,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 17397 تاریخ: 1399/12/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 50 رهن: 20,000,000 اجاره: 600,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 1 متراژ 50

  دفتر کار

  آبگرمکن-بخاری-انباری- توضیحات:درب مست...

  20,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,اپن,انباری‌خارج


  شناسه: 17212 تاریخ: 1399/11/10 آدرس: مشهدهاشمیه-هاشمیه کلاس‌بنا: شیک متراژ: 350 رهن: 100,000,000 اجاره: 9,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 42
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 350

  دفتر کار

  150متر حیاط اختصاصی درب مستقل بخاری شو...

  100,000,000 رهن 9,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 17180 تاریخ: 1399/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-فکوری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 125 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 25 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 53
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 125

  دفتر کار

  آبگرمکن-بخاری-انباری-پارکینگ-آیفون تصویر...

  40,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,شیشه‌رفلکس,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 17151 تاریخ: 1399/10/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-فکوری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 25 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 48
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 85

  دفتر کار

  آبگرمکن-بخاری-انباری-آیفون تصویری- برای...

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون


  شناسه: 16924 تاریخ: 1399/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 40 رهن: 50,000,000 اجاره: 800,000 طبقه: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 55
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 40

  دفتر کار

  سرویس بهداشتی -کمد /قبوض مشترک

  50,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 17119 تاریخ: 1399/10/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 220 رهن: 150,000,000 اجاره: 24,000,000 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 49
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 220

  دفتر کار

  آبگرمکن-بخاری-شیشه سکوریت- کرکره برقی -...

  150,000,000 رهن 24,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15674 تاریخ: 1399/08/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-دعبل خزائی متراژ: 140 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 2 طبقه: -1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی‌شرقی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 50
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 1 متراژ 140

  دفتر کار

  آبدارخانه / درب مستقل

  30,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,بازسازی


  شناسه: 16796 تاریخ: 1399/05/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: -1 واحد: 1 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 81
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 85

  دفتر کار

  بازسازی شده

  20,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پارکینگ


  شناسه: 16628 تاریخ: 1399/04/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری متراژ: 60 رهن: 5,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 90
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 60

  دفتر کار

  نما سرامیک

  5,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات