051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13500 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 140 قیمت(مترمربع): 6,500,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 11 طبقه: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 2 متراژ 140

  آپارتمان

  معاوضه با واحد 160تا 170 متری

  910,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13499 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 7,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 14 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  واحد پشت - هر طبقه 3 واحد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,بازسازی,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13498 تاریخ: 1397/08/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 6,100,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 12 طبقه: 4 واحد: 10 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  15 متر حاشیه- دو خواب نورگیر کامل

  610,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,درب‌برقی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13496 تاریخ: 1397/08/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 103 قیمت(مترمربع): 5,800,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 103

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  597,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13487 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 85 قیمت(مترمربع): 4,100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 85
  348,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13486 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 95 قیمت(مترمربع): 6,850,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  پرده ولوستر-تخليه فوري

  650,750,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13485 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 6,400,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 4 واحد: 8 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 120
  768,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,درب‌برقی,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13484 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 133 قیمت(مترمربع): 4,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 133

  آپارتمان

  گازروکار/پکیج

  598,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آنتن‌مرکزی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13483 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 78 قیمت(مترمربع): 5,900,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 0 واحد: 10 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 78

  آپارتمان

  بازسازی شده/دوربین مداربسته/درب ضد سرقت/...

  460,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آنتن‌مرکزی,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13482 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 85 قیمت(مترمربع): 6,250,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بازسازی شده

  531,250,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13477 تاریخ: 1397/08/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 77 قیمت(مترمربع): 4,700,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 واحد: 7 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 77

  آپارتمان

  بازسازی شده-روبه کوچه

  361,900,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13473 تاریخ: 1397/08/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 7,500,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 11 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  طبقه همکف واحد رو به کوچه

  1,125,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13472 تاریخ: 1397/08/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 350 قیمت(مترمربع): 8,500,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 11 طبقه: 5 واحد: 11 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 4 متراژ 350

  آپارتمان

  طبقه آخر 50 متر تراس

  2,975,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13471 تاریخ: 1397/08/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 6,500,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 11 طبقه: 2 واحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  سرامیک تکسرام اتاق ها پارکت کابینت چوب ...

  1,170,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,حیاط‌خلوت,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13469 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 7,500,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  150 متر حیاط اختصاصی واحد 160 و 220 متر...

  1,350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات