051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15489 تاریخ: 1398/06/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 76 قیمت(مترمربع): 8,158,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 76

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  620,008,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15483 تاریخ: 1398/06/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 78 قیمت(مترمربع): 7,052,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 78

  آپارتمان

  جهت بازدید هماهنگ شود

  550,056,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15477 تاریخ: 1398/06/26 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-بهارستان تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ

  آپارتمان

  قیمت 500 م / متراژ مشخص نشده

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 15467 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 10,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 12 طبقه: 5 واحد: 10 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 200

  آپارتمان

  ظبقه 5 دو واحد 200 متری و150 متری معاو...

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15466 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 113 قیمت(مترمربع): 6,726,000 تعدادطبقات: 9 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 113

  آپارتمان

  سند در دست اقدام میباشد

  760,038,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15465 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-رودکی متراژ: 165 قیمت(مترمربع): 9,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 165

  آپارتمان

  مستر / نور مخفی / جهت بازدید حتما هماهنگ...

  1,485,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15462 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 160 قیمت(مترمربع): 10,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 12 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 160

  آپارتمان

  مستر / گاز رومیزی

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 15459 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی متراژ: 75 قیمت(مترمربع): 7,270,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  545,250,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15458 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 140 قیمت(مترمربع): 9,640,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 140

  آپارتمان

  متعهد به پرداخت کمیسیون - بازسازی بسیار ...

  1,349,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15454 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر غفاری متراژ: 79 قیمت(مترمربع): 7,600,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 5 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 79

  آپارتمان

  گاز رومیزی

  600,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15453 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 103 قیمت(مترمربع): 11,019,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 103

  آپارتمان

  گاز رومیزی / معاوضه با واحد بزرگتر در هم...

  1,134,957,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15446 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان متراژ: 130 قیمت(مترمربع): 8,562,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 9 طبقه: 5 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  مستر / نور مخفی

  1,113,060,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15445 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 170 قیمت(مترمربع): 10,500,000 طبقه: 0 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 170

  آپارتمان

  150 متر حیاط اختصاصی دارد

  1,785,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 15433 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 10,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 12 طبقه: 5 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  مستر / گاز رومیزی / هواساز / : طبقه سوم ...

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,جکوزی,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15432 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 10,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 200

  آپارتمان

  مستر/گاز رومیزی/دوربین مداربسته/درب ضد س...

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات