051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16558 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 123 قیمت(مترمربع): 9,756,100 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 123

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,300 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16557 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 13,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 6 طبقه: 5 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 3 متراژ 300

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 16554 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 86 قیمت(مترمربع): 11,050,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 86

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  950,300,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16551 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 109 قیمت(مترمربع): 11,929,300 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 12 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 6 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 109

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,293,700 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گرمایش‌کف,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16549 تاریخ: 1399/03/06 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 107 قیمت(مترمربع): 12,500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 107

  آپارتمان

  واحد جلو / بازدید بعدازظهر

  1,337,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16548 تاریخ: 1399/03/05 آدرس: مشهدرضاشهر1- متراژ: 155 قیمت(مترمربع): 12,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 155

  آپارتمان

  مستر / تخلیه

  1,860,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,شیشه‌رفلکس,هواساز,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 16547 تاریخ: 1399/03/03 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 20,000,000 طول: 33 عرض: 17 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 12 طبقه: 4 تعدادخواب: 3 عمربنا: 2 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  سازنده مهندس مرادی وان وجکوزی آشپزخانه ...

  3,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16546 تاریخ: 1399/03/03 آدرس: مشهدملک آباد-ملک آباد کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 335 قیمت(مترمربع): 32,000,000 عرض: 20 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 4 متراژ 335

  آپارتمان

  تحویل آذر ماه 99 حاشیه 20 متر

  10,720,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16542 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 97 قیمت(مترمربع): 7,010,310 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 97

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  680,000,070 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16541 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 82 قیمت(مترمربع): 8,415,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 82

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  690,030,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16540 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 114 قیمت(مترمربع): 9,000,000 تعدادطبقات: 10 تعدادواحد: 70 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 114

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,026,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16532 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو متراژ: 97 قیمت(مترمربع): 12,887,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 97

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,250,039,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16531 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 151 قیمت(مترمربع): 8,940,400 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 151

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,350,000,400 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 16523 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 110 قیمت(مترمربع): 11,636,400 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 8 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  مستر

  1,280,004,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,نگهبانی


  شناسه: 16519 تاریخ: 1399/02/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 245 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 12 طبقه: 4 واحد: 8 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 245

  آپارتمان

  تحویل تیر 1400