051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,درب‌برقی,انباری‌خارج


  شناسه: 16291 تاریخ: 1398/12/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 75 قیمت(مترمربع): 37,333,400 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 75

  ویلایی

  تخليه فوري/تجاري دائم/بازسازي شده /لوکس

  2,800,005,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16285 تاریخ: 1398/12/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 10,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  فقط مشتري واقعي/بازديد حتما با هماهنگي ق...

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16279 تاریخ: 1398/12/01 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 12,500,000 عرض: 12 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 240

  ویلایی

  تراکم کم / معاوضه با 4 واحدي / تخليه و ب...

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16277 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 42,000,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 واحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  ویلایی

  50متر تجاري دائم + ط اول 30متر سوئيت+اول...

  2,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16275 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 15,686,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 510

  ویلایی

  فقط نقدی

  7,999,860,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 16272 تاریخ: 1398/11/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 275 قیمت(مترمربع): 11,500,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 275

  ویلایی

  کلنگی

  3,162,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 16253 تاریخ: 1398/11/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 10,500,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بازسازی

  2,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16239 تاریخ: 1398/11/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 140 قیمت(مترمربع): 10,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 140

  ویلایی

  تخليه با هماهنگي/تراکم متوسط

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16231 تاریخ: 1398/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 27,000,000 طول: 3 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 1 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 50

  ویلایی

  تراکم کم/تخليه به محض واگذاري/75مترمسکون...

  1,350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 16207 تاریخ: 1398/11/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 19,800,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 50

  ویلایی

  جزیره / بازسازی / 42 متر تجاری دائم

  990,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 16197 تاریخ: 1398/11/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 14,166,700 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 6 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 120

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,004,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 16196 تاریخ: 1398/12/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 490 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 6 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 490

  ویلایی

  تخليه به محض فروش/ تراکم متوسط

  7,000,140,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16195 تاریخ: 1398/11/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 12,745,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 510

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  6,499,950,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 16193 تاریخ: 1398/11/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 255 قیمت(مترمربع): 13,726,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 255

  ویلایی

  زیرزمین و بالا

  3,500,130,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,انباری‌خارج


  شناسه: 16191 تاریخ: 1398/11/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 140 قیمت(مترمربع): 7,647,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 140

  ویلایی

  بازسازي-تخليه وبازديد باهماهنگي

  1,070,580,000 تومان   مشاهده‌جزئیات