051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 16564 تاریخ: 1399/03/08 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 16,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  ویلایی

  کلنگی

  3,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 16561 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 270 قیمت(مترمربع): 13,500,000 عرض: 12 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 270

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,645,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 16559 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 21,569,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 510

  ویلایی

  بازسازي شده/////ملک بازدیدداخلی ندارد

  11,000,190,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,اپن,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 16550 تاریخ: 1399/03/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  بازسازی

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16545 تاریخ: 1399/03/03 آدرس: مشهدکوثر-کوثر متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 34,500,000 طول: 25 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  دونبش پیشروی طولی رضایت گرفته دنبال 3 ...

  8,625,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16543 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 510 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 510

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش
  شناسه: 16525 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 400 قیمت(مترمربع): 8,750,000 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 400

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,اپن,انباری‌خارج


  شناسه: 16524 تاریخ: 1399/03/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 210

  ویلایی

  بازسازی کامل شده است

  3,000,060,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16510 تاریخ: 1399/02/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 20,580,000 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 340

  ویلایی

  دارای هفت سقف پروانه

  6,997,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16496 تاریخ: 1399/02/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پيروزی متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 33,333,400 عرض: 6 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 150

  ویلایی

  نما سرامیک / داراي 3 واحد 90متري + 27متر...

  5,000,010,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,انباری‌خارج


  شناسه: 16488 تاریخ: 1399/02/23 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 180,000,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 واحد: 1 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 150

  ویلایی

  تخليه 1ماه پس از واگذاري/امتيازات مستقل/...

  27,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16485 تاریخ: 1399/02/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 16,800,000 عرض: 7.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  تراکم متوسط/فقط نقدي

  4,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16480 تاریخ: 1399/02/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 100 عرض: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  ویلایی

  کلنگی/تراکم متوسط/پلاک زمان بازديد/قیمت ...

 • img
  فروش
  شناسه: 16475 تاریخ: 1399/02/21 آدرس: مشهدرضاشهر1- متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 15,000,000 طول: 25 عرض: 8 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  ویلایی

  خواهان مشارکت، 50 / 50 موافقت طرفین ملک ...

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16472 تاریخ: 1399/02/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 125 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 6.3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 125

  ویلایی

  تراکم متوسط

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات