051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14459 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 10,500,000 طول: 36 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 360

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,780,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14458 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 9,700,000 طول: 36 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 360

  ویلایی

  100م پروانه دو طبقه گرفته شده است

  3,492,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14457 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-فکوری کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 480 قیمت(مترمربع): 7,500,000 عرض: 15 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 480

  ویلایی

  زمین دور دیوار مجوز ساخت دارد معاوضه ب...

  3,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14456 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدکوهسنگی-حاشیه امیرکبیر متراژ: 252 قیمت(مترمربع): 10,000,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 9 عمربنا: 25 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 9 متراژ 252

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,520,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 14453 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 100

  ویلایی

  100 متر تجاری /

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14450 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 7,800,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 180

  ویلایی

  فعلا قصد فروش ندارند

  1,404,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14449 تاریخ: 1398/02/31 آدرس: مشهدوکیل آباد-وکیل باد متراژ: 405 قیمت(مترمربع): 13,000,000 طول: 27 عرض: 15 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 405

  ویلایی

  معاوضه با ویلایی 250 متری واحد یوسف علی...

  5,265,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:کمددیواری


  شناسه: 14437 تاریخ: 1398/02/29 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 90 قیمت(مترمربع): 6,440,000 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 90

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  579,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 14431 تاریخ: 1398/02/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 15,000,000 عرض: 5 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 50

  ویلایی

  50 متر تجاری دائم /

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14423 تاریخ: 1398/02/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 7,500,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 200

  ویلایی

  کلنگی

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14417 تاریخ: 1398/02/28 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد آباد متراژ: 156 قیمت(مترمربع): 24,360 طول: 21 عرض: 8 تعدادخواب: 4 عمربنا: 18 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 156

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,800,160 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پارکینگ


  شناسه: 14415 تاریخ: 1398/02/26 آدرس: مشهد17 شهریور-شهید صدر 3 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 93 قیمت(مترمربع): 7,700,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 23 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 93

  ویلایی

  دو طبقه در حال بازسازی

  716,100,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,پارکینگ


  شناسه: 14410 تاریخ: 1398/02/26 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,800,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  ملک سه نبش / 75 متر تجاری موقت

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14408 تاریخ: 1398/02/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 18,000,000 طول: 25 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 250

  ویلایی

  قیمت فی روز /55 متر تجاری موقت / دو سند ...

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14397 تاریخ: 1398/02/25 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر غفاری متراژ: 479 قیمت(مترمربع): 15,660,000 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 6 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 479

  ویلایی

  طبقه اول 220 متر / طبقه همکف 220 متر / م...

  7,501,140,000 تومان   مشاهده‌جزئیات