051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,تلفن


  شناسه: 15494 تاریخ: 1398/06/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 350 قیمت(مترمربع): 15,715,000 عرض: 12.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 350

  ویلایی

  بنا کلنگی

  5,500,250,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 15491 تاریخ: 1398/06/28 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر غفاری متراژ: 123 قیمت(مترمربع): 20,330,000 عرض: 7 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 4 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 123

  ویلایی

  معاوضه با زمین در حاشیه بلوار نماز فقط ی...

  2,500,590,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,زیرزمین,پارکینگ


  شناسه: 15490 تاریخ: 1398/06/28 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 225 قیمت(مترمربع): 8,845,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 225

  ویلایی

  بنا کلنگی

  1,990,125,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15487 تاریخ: 1398/06/28 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف متراژ: 90 قیمت(مترمربع): 22,220,000 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 90

  ویلایی

  بنا کلنگی - عرض ۱۲ - سندها چهاردانگ و د...

  1,999,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 15486 تاریخ: 1398/06/28 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 252 قیمت(مترمربع): 9,920,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 252

  ویلایی

  بنا کلنگی

  2,499,840,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15474 تاریخ: 1398/06/26 آدرس: مشهداحمد آباد-پاستور متراژ: 290 قیمت(مترمربع): 15,860,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 290

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,599,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15473 تاریخ: 1398/06/26 آدرس: مشهدکوهسنگی-پارس متراژ: 164 قیمت(مترمربع): 18,290,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 29 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 164

  ویلایی

  عرض ۸ - بازدید از ۰۷/۱۰ت به بعد فقط با ...

  2,999,560,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15464 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهداحمد آباد-بخارائی متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 17,500,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 5 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 200

  ویلایی

  عرض ۸ - دو واحد. متعهد به پرداخت کمیسیون...

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15463 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 320 قیمت(مترمربع): 9,690,000 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 320

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,100,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15461 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-کاوه متراژ: 320 قیمت(مترمربع): 10,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 320

  ویلایی

  عرض ۱۰*۳۲ - متعهد به پرداخت کمیسیون

  3,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15460 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 112 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 1 عمربنا: 6 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 112

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15456 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 18,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 4 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15455 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا متراژ: 460 قیمت(مترمربع): 15,220,000 عرض: 17.5 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 7 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 7 متراژ 460

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  7,001,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 15452 تاریخ: 1398/06/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-رودکی متراژ: 260 قیمت(مترمربع): 11,540,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 4 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 260

  ویلایی

  متعهد به پرداخت کمیسیون

  3,000,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 15450 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-بهارستان متراژ: 320 قیمت(مترمربع): 6,875,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 6 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 320

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات