051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,حیاط,پارکینگ


  شناسه: 10777 تاریخ: 1397/08/30 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 345 قیمت(مترمربع): 7,000,000 طول: 28 عرض: 12 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 عمربنا: 0 نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 345

  ویلایی

  شمالی-تراکم متوسط-قیمت کل1میلیارد

  2,415,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10757 تاریخ: 1396/11/18 آدرس: مشهدسجاد-سجاد متراژ: 500 طول: 25 عرض: 20 تعدادطبقات: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 45
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  ویلایی

  ورثه-قیمت توافقی وکارشناسی

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,نقاشی,اپن,کمددیواری,حیاط,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10726 تاریخ: 1395/08/24 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 5,000,000 طول: 34 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 16 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 46
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 340

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 10725 تاریخ: 1397/02/27 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 4,000,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 46
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,شومینه,گچبری,نقاشی,اپن,بازسازی,پانل‌کوبی,کمددیواری,حیاط,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10710 تاریخ: 1394/06/27 آدرس: مشهد رضاشهر-نوشهر کلاس‌بنا: شیک متراژ: 700 قیمت(مترمربع): 14,300,000 طول: 45 عرض: 17 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 49
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 700

  ویلایی

  قیمت کل 1میلیارد

  10,010,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,حیاط,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10701 تاریخ: 1397/10/30 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی 11 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 8,000,000 طول: 25 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 71
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  شمالی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,نقاشی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10676 تاریخ: 1394/06/18 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 230 عرض: 7 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 واحد: 1 تعدادخواب: 6 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 47
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 230

  ویلایی

  تراکم کم-قیمت کل 1/7م

 • img
  فروش
  شناسه: 10631 تاریخ: 1394/06/08 آدرس: مشهد رضاشهر-منتظری کلاس‌بنا: خوب عرض: 16 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 44
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  ویلایی

  -قیمت کل 6میلیارد-دوواحدمغازه30و100زيرزم...

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,گچبری,نقاشی,اپن,کمددیواری,حیاط,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10629 تاریخ: 1394/06/08 آدرس: مشهد رضاشهر-کاوه کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 535 قیمت(مترمربع): 5,600,000 طول: 36 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 5 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی نوع‌کابینت: چوب نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 50
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 5 متراژ 535

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,996,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10625 تاریخ: 1394/07/28 آدرس: مشهد رضاشهر-فضل بن شازان کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 22 عرض: 23 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: جنوبی‌شرقی نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 58
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 510

  ویلایی

  سه نبش -معاوضه با هاشمیه -سجاد -هنرستان

  2,040,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10604 تاریخ: 1394/06/06 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 3,333,333 عرض: 12 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 45
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  999,999,999 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پارکینگ


  شناسه: 10585 تاریخ: 1395/01/09 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 255 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 34 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 تعدادخواب: 4 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 55
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 255

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,020,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10556 تاریخ: 1394/05/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 10,000,000 طول: 25 عرض: 20 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 49
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 510

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  5,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,نقاشی,اپن,کمددیواری,حیاط,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10555 تاریخ: 1397/02/16 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 4,400,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 تعدادخواب: 6 عمربنا: 16 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 53
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,نقاشی,اپن,بازسازی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10554 تاریخ: 1396/11/18 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 3,600,000 طول: 34 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 77
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 340

  ویلایی

  بازسازی شده

  1,224,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات