051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14006 تاریخ: 1397/12/13 آدرس: مشهداحمد آباد-عدالت 6 متراژ: 440 قیمت(مترمربع): 15,910,000 طول: 36.8 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 440

  ویلایی

  بر ملک 12 متر

  7,000,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14001 تاریخ: 1397/12/12 آدرس: مشهدکوهسنگی-جهان آرا 6 امید 6 کلاس‌بنا: ضعیف متراژ: 106 قیمت(مترمربع): 5,660,000 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 106

  ویلایی

  در حال بازسازی / طول بر 8 متر

  599,960,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پارکینگ


  شناسه: 13996 تاریخ: 1397/12/11 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان 16 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 10,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 19 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 240

  ویلایی

  بر زمین 7.5 متر

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13995 تاریخ: 1397/12/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 19 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 36,111,111,111 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 360

  ویلایی

  هر طبقه 260 متر زیر بنا و سه خواب میباشد...

  12,999,999,999,960 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13980 تاریخ: 1397/12/09 آدرس: مشهدبلوار فکوری-فکوری 11 و 13 متراژ: 223 قیمت(مترمربع): 15,700,000 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 223

  ویلایی

  بر ملک 9 متر / 25 متر تجاری دایم دارد

  3,501,100,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:انباری‌خارج


  شناسه: 13978 تاریخ: 1397/12/09 آدرس: مشهداحمد آباد-بابک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 18,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  ملک قدیمی میباشد

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13966 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13960 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 28 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 112 قیمت(مترمربع): 6,428,600 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: سه‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 112

  ویلایی

  بر زمین 5 متر

  720,003,200 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13959 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان 6 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 7,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 100

  ویلایی

  بر زمین 5 متر

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13957 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-نبش دهخدا 1 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 255 قیمت(مترمربع): 10,980,000 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 255

  ویلایی

  33 متر تجاری دارد / بر زمین 7.5 / خواهان...

  2,799,900,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13956 تاریخ: 1397/12/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 13 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 9,170,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 240

  ویلایی

  بر زمین 7.5 / خواهان مشارکت در ساخت هم م...

  2,200,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13936 تاریخ: 1397/12/12 آدرس: مشهداحمد آباد-عدالت کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 15,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 500

  ویلایی

  بازسازی شده / بر ملک 16 متر / دونبش

  7,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13927 تاریخ: 1397/12/04 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 16/3 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,400,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  بر زمین 10 متر

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13926 تاریخ: 1397/12/04 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 230 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 230

  ویلایی

  قیمت فی روز / بر زمین 10 متر / 30 متر تج...

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پارکینگ


  شناسه: 13925 تاریخ: 1397/12/04 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان 11 کلاس‌بنا: ضعیف متراژ: 400 قیمت(مترمربع): 6,250,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 400

  ویلایی

  بر زمین 12.5 متر / قبل از بازدید هماهنگ ...

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات