051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12988 تاریخ: 1397/06/09 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: خوب متراژ: 504 قیمت(مترمربع): 7,000,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 504

  ویلایی

  1400مترپروانه

  3,528,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12968 تاریخ: 1397/03/06 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 403 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 15 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 403

  ویلایی

  زمین دونبش/5سقف پروانه/حاشیه

  2,418,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12951 تاریخ: 1397/04/20 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 5,500,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌غربی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 510

  ویلایی

  زیرزمین 170متر دوخواب/طبقه اول220متر سه ...

  2,805,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12935 تاریخ: 1397/02/27 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 3,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,بازسازی


  شناسه: 12925 تاریخ: 1397/02/26 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 9,000,000 طول: 25 عرض: 10 وام: 0 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  3 واحد 155 متری ویک واحد همکف107 متری

  2,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12922 تاریخ: 1397/02/26 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 5,000,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 12915 تاریخ: 1397/02/23 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان10 کلاس‌بنا: خوب متراژ: 280 قیمت(مترمربع): 3,600,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 280

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,008,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 12911 تاریخ: 1397/02/23 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 104 قیمت(مترمربع): 3,500,000 عرض: 5 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 104

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  364,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,پارکینگ


  شناسه: 12899 تاریخ: 1397/02/19 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی24 کلاس‌بنا: خوب متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 3,800,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  760,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون


  شناسه: 12897 تاریخ: 1397/02/19 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:گاز,تلفن


  شناسه: 12863 تاریخ: 1397/02/04 آدرس: مشهد رضاشهر-فکوری متراژ: 162 قیمت(مترمربع): 3,500,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 0 تعدادواحد: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 162

  ویلایی

  زمین

  567,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 12834 تاریخ: 1397/03/08 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 5,600,000 طول: 25 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 27 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 40
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12832 تاریخ: 1397/01/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 4,500,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 28
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 300

  ویلایی

  یک واحد150متری وزیرزمین50متری/بازسازی شد...

  1,350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 12830 تاریخ: 1397/01/29 آدرس: مشهدهفت تیر-هفت تیر کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 3,000,000 عرض: 8.5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 27
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 150

  ویلایی

  باز سازی شده

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 12787 تاریخ: 1397/01/17 آدرس: مشهدصارمی-صارمی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 208 طول: 26 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 208

  ویلایی

  دو واحد 140متری وهمکف 90 متر با حیاط اخت...