051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13389 تاریخ: 1397/07/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 4,900,000 عرض: 6.25 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  980,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری


  شناسه: 13386 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 165 قیمت(مترمربع): 5,200,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 21 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 165

  ویلایی

  بر زمین 5

  858,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13330 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل 4 متراژ: 312 قیمت(مترمربع): 8,900,000 طول: 31.5 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 312

  ویلایی

  دو طبقه 150متری - 40متر تجاری

  2,776,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13327 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 10,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  کاغذ دیواری/طبقه اول ودوم150متر و یک واح...

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13312 تاریخ: 1397/07/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 300 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 27
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون


  شناسه: 13310 تاریخ: 1397/07/03 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 9,000,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13302 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 11,700,000 طول: 34 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 27 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌غربی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 250

  ویلایی

  52مترتجاری دایم

  2,925,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13290 تاریخ: 1397/06/25 آدرس: مشهدهاشمیه-هاشمیه متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 7,000,000 طول: 29 عرض: 7 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13284 تاریخ: 1397/06/18 آدرس: مشهدقاسم آباد-جاهدشهر کلاس‌بنا: شیک متراژ: 225 عرض: 9 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 225

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 13282 تاریخ: 1397/06/17 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 400 قیمت(مترمربع): 6,250,000 عرض: 20 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 400

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13256 تاریخ: 1397/06/10 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: خوب متراژ: 270 قیمت(مترمربع): 9,360,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 27 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 270

  ویلایی

  بازسازی شده

  2,527,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13252 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 330

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,980,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13251 تاریخ: 1397/06/09 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13227 تاریخ: 1397/05/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 9,000,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 500

  ویلایی

  2560 متر پروانه-750م پروانه قبل سال- رمپ...

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13217 تاریخ: 1397/05/25 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 7,000,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 6 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات