051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14961 تاریخ: 1398/04/29 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 121 قیمت(مترمربع): 14,876,000 عرض: 12 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 121

  ویلایی

  کلنگی

  1,799,996,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14959 تاریخ: 1398/04/29 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان متراژ: 254 قیمت(مترمربع): 7,677,200 عرض: 20 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 254

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,950,008,800 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 14949 تاریخ: 1398/04/29 آدرس: مشهدبلوار فکوری-فکوری متراژ: 110 قیمت(مترمربع): 11,820,000 عرض: 5.5 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 110

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,زیرزمین,پارکینگ


  شناسه: 14947 تاریخ: 1398/04/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 11,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  کفپوش

  2,750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14944 تاریخ: 1398/04/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 15/1 متراژ: 143 قیمت(مترمربع): 10,490,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 143

  ویلایی

  شومینه

  1,500,070,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14943 تاریخ: 1398/04/29 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 196.5 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 196.5

  ویلایی

  100 متر تجاری دائم / بخاری آبگرمکن / ملک...

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 14909 تاریخ: 1398/04/24 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 207 قیمت(مترمربع): 8,212,600 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 207

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,008,200 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,تلفن


  شناسه: 14903 تاریخ: 1398/04/24 آدرس: مشهداحمد آباد-ناصرخسرو متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 22,000,000 عرض: 15.5 تعدادخواب: 6 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  11,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14893 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-طالقانی متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 12,670,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 300

  ویلایی

  100 متر تجاری دائم

  3,801,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 14891 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 173 قیمت(مترمربع): 46,243,000 عرض: 8.5 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 6 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 173

  ویلایی

  60 متر تجاری / جهت بازدید و هماهنگی با آ...

  8,000,039,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14887 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 135 قیمت(مترمربع): 10,380,000 عرض: 9 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 135

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,401,300,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 14886 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهددلاوران-پایداری متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 11,500,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 200

  ویلایی

  25 متر تجاری موقت

  2,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14884 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: ضعیف متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 10,800,000 عرض: 10 عمربنا: 0 نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  بنا کلنگی

  2,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 14883 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 7,777,800 عرض: 7 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 180

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,004,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14861 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 84 قیمت(مترمربع): 6,910,000 عرض: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 84

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  580,440,000 تومان   مشاهده‌جزئیات