051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14767 تاریخ: 1398/04/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 90 قیمت(مترمربع): 40,000,000 عرض: 10 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 90

  تجاری

  پوشش دیوار چوب/آبدارخانه/سرویس بهداشتی/س...

  3,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14720 تاریخ: 1398/04/06 آدرس: مشهدالماس شرق-وصال متراژ: 25 قیمت(مترمربع): 9,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 25

  تجاری

  طبقه منهای 1 فروشنده واقعی تا 8

  225,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14696 تاریخ: 1398/04/04 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 17 قیمت(مترمربع): 70,588,300 طول: 6 عرض: 3 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: سرقفلی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 17

  تجاری

  اسپیلت/پوشش دیوار چوب/تجاری دائم/درب برق...

  1,200,001,100 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14676 تاریخ: 1398/04/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14675 تاریخ: 1398/04/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 34 قیمت(مترمربع): 15,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 34

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  510,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:درب‌برقی


  شناسه: 14527 تاریخ: 1398/03/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 43 قیمت(مترمربع): 55,000,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 43

  تجاری

  دیوار سرامیک/آبدارخانه/سکوریت/برمغازه 10...

  2,365,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14429 تاریخ: 1398/02/29 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 16 قیمت(مترمربع): 32,500,000 عرض: 3.2 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 16

  تجاری

  ارتفاع 3 متر/ تجاری دائم / کرکره دستی/ آ...

  520,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن


  شناسه: 14427 تاریخ: 1398/02/28 آدرس: مشهدبلوار فکوری-فکوری کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 18,000,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 1 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 1 متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14391 تاریخ: 1398/02/24 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-شهید کاوه متراژ: 30 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: سرقفلی نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 30

  تجاری

  قیمت فی روز / زیرزمین 45 متر / بالکن 10 ...

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14365 تاریخ: 1398/02/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 205 قیمت(مترمربع): 6,098,000 عرض: 5 تعدادواحد: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 205

  تجاری

  زمین 50 متر/دارای سه واحد تجاری دائم مست...

  1,250,090,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14344 تاریخ: 1398/02/18 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 20 بین حق شناس 2 و 4 متراژ: 16 قیمت(مترمربع): 31,875,000 عرض: 3.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 16

  تجاری

  تابلو/سکوریت/کرکره دستی/نئون/پوشش دیوار ...

  510,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:برق,تلفن,آسانسور


  شناسه: 14253 تاریخ: 1398/02/08 آدرس: مشهدکوهسنگی-زیست خاور طبقه منهای 2 متراژ: 14 قیمت(مترمربع): 25,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 14

  تجاری

  سکوریت / ارتفاع 4 /دیوار گچ /هواساز

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14252 تاریخ: 1398/02/08 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 41 قیمت(مترمربع): 17,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 41

  تجاری

  29 متر همکف - 25 ریززمین- 8.5 بالکن سند...

  697,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14232 تاریخ: 1398/02/07 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 22 متراژ: 46 قیمت(مترمربع): 15,000,000 عرض: 10 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 46

  تجاری

  ارتفاع 3 م / پوشش دیوار سنگ / سرویس بهدا...

  690,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14223 تاریخ: 1398/02/05 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی 10 متراژ: 26 قیمت(مترمربع): 46,150,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 26

  تجاری

  تجاری دائم / عرض و ارتفاع 4 / سکوریت

  1,199,900,000 تومان   مشاهده‌جزئیات