051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13301 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 20 قیمت(مترمربع): 35,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13170 تاریخ: 1397/05/12 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 78 قیمت(مترمربع): 5,800,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 78

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  452,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13076 تاریخ: 1397/04/08 آدرس: مشهدهفده شهریور-برج آسمان 1 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 13.5 قیمت(مترمربع): 11,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 13.5

  تجاری

  سرقفلی- صنف پوشاک اجاره فعلی 5م+600

  148,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12953 تاریخ: 1397/03/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 9,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12952 تاریخ: 1397/03/02 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 38 قیمت(مترمربع): 17,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 38

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  646,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12898 تاریخ: 1397/02/19 آدرس: مشهد رضاشهر-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 16,000,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12862 تاریخ: 1397/02/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 22 قیمت(مترمربع): 30,000,000 عرض: 3.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 22

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  660,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری


  شناسه: 12785 تاریخ: 1397/01/17 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 13,000,000 طول: 10 عرض: 5 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 50

  تجاری

  50متر تجاری همکف/یک واحد150متری تریبلکس/...

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12575 تاریخ: 1396/10/21 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عرض: 5 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 36
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  / داراي يک 110 و 2 واحد 50 متري ميباشد/5...

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12430 تاریخ: 1396/08/08 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 70 قیمت(مترمربع): 4,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 43
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  280,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12377 تاریخ: 1396/07/22 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 17,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 54
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12322 تاریخ: 1396/06/25 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 30 قیمت(مترمربع): 30,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 56
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 30

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12321 تاریخ: 1396/06/25 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 54
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  3دهنه تجاري/32متر بالکن

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12263 تاریخ: 1396/05/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 93
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 12061 تاریخ: 1396/02/07 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر متراژ: 18 قیمت(مترمربع): 23,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 77
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  سرقفلی

  414,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات