051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13704 تاریخ: 1397/10/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 24 قیمت(مترمربع): 21,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 24

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  504,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13682 تاریخ: 1397/10/17 آدرس: مشهدعدل خمینی-عدل خمینی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 70 قیمت(مترمربع): 20,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: اوقاف سمت‌بنا: شرقی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  35متر همکف 35متر زیرزمین معاوضه با ویل...

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13676 تاریخ: 1397/10/15 آدرس: مشهدهفده شهریور-سیدی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 44 قیمت(مترمربع): 26,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 44

  تجاری

  32 متر + 12متر بالکن معاوضه با آپارتمان...

  1,144,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13572 تاریخ: 1397/09/15 آدرس: مشهدهفت تیر-بلوار فکوری متراژ: 32 قیمت(مترمربع): 27,000,000 تعدادطبقات: 2 طبقه: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 32

  تجاری

  ملکی - ظبقه همکف 21 مترو طبقه زیرزمین30 ...

  864,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13535 تاریخ: 1397/08/30 آدرس: مشهدالماس شرق-پاساژ وصال متراژ: 24 قیمت(مترمربع): 16,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 24

  تجاری

  طبقه دوم روبروی اسانسور - بازار مبل- با ...

  396,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13301 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 20 قیمت(مترمربع): 35,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 13170 تاریخ: 1397/05/12 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 78 قیمت(مترمربع): 5,800,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 78

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  452,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 13076 تاریخ: 1397/04/08 آدرس: مشهدهفده شهریور-برج آسمان 1 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 13.5 قیمت(مترمربع): 11,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 13.5

  تجاری

  سرقفلی- صنف پوشاک اجاره فعلی 5م+600

  148,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12953 تاریخ: 1397/03/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 9,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 27
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12952 تاریخ: 1397/03/02 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 38 قیمت(مترمربع): 17,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 27
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 38

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  646,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12898 تاریخ: 1397/02/19 آدرس: مشهد رضاشهر-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 16,000,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 34
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12862 تاریخ: 1397/02/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 22 قیمت(مترمربع): 30,000,000 عرض: 3.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 22

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  660,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری


  شناسه: 12785 تاریخ: 1397/01/17 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 13,000,000 طول: 10 عرض: 5 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 33
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 50

  تجاری

  50متر تجاری همکف/یک واحد150متری تریبلکس/...

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12575 تاریخ: 1396/10/21 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عرض: 5 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 44
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  / داراي يک 110 و 2 واحد 50 متري ميباشد/5...

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12430 تاریخ: 1396/08/08 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 70 قیمت(مترمربع): 4,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 53
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  280,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات