051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12953 تاریخ: 1397/03/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 9,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 40
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12952 تاریخ: 1397/03/02 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 38 قیمت(مترمربع): 17,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 40
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 38

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  646,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12898 تاریخ: 1397/02/19 آدرس: مشهد رضاشهر-خاقانی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 16,000,000 عرض: 5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 45
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12862 تاریخ: 1397/02/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 22 قیمت(مترمربع): 30,000,000 عرض: 3.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 45
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 22

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  660,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری


  شناسه: 12785 تاریخ: 1397/01/17 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 13,000,000 طول: 10 عرض: 5 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 47
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 50

  تجاری

  50متر تجاری همکف/یک واحد150متری تریبلکس/...

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12575 تاریخ: 1396/10/21 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عرض: 5 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 56
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  / داراي يک 110 و 2 واحد 50 متري ميباشد/5...

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12430 تاریخ: 1396/08/08 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 70 قیمت(مترمربع): 4,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 64
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 70

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  280,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12377 تاریخ: 1396/07/22 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 17,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 86
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12322 تاریخ: 1396/06/25 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 30 قیمت(مترمربع): 30,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 79
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 30

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12321 تاریخ: 1396/06/25 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 81
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  3دهنه تجاري/32متر بالکن

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12263 تاریخ: 1396/05/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 116
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 12061 تاریخ: 1396/02/07 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر متراژ: 18 قیمت(مترمربع): 23,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 104
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  سرقفلی

  414,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 11918 تاریخ: 1395/11/17 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 30 قیمت(مترمربع): 27,000,000 طول: 6 عرض: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 98
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 30

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  810,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 11894 تاریخ: 1395/11/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 132 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 98
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 132

  تجاری

  سه دهنه/100مترتجاري دائم/تخليه فوري/32 م...

  1,584,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 11882 تاریخ: 1395/10/27 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 27 قیمت(مترمربع): 9,000,000 نوع‌تجاری: دائم عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 95
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 27

  تجاری

  تجاری موقت

  243,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات