051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 19812 تاریخ: 1402/05/17 آدرس: مشهدالهیه-الهیه متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 48,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  12,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 19431 تاریخ: 1401/11/07 آدرس: شمالتنکابن-ساحلی متراژ: 2400 قیمت(مترمربع): 20,000,000 طول: 120 عرض: 20 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 2400

  قطعه زمین

  سمت دریا حریم دریا رعایت شده دو قطعه 12...

  48,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 19410 تاریخ: 1401/10/28 آدرس: طرقبهطرقبه-طرقبه متراژ: 602 قیمت(مترمربع): 12,500,000 عرض: 23 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 602

  قطعه زمین

  دو تا 3 دانگ پروانه ساخت دارد

  7,525,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 18407 تاریخ: 1401/10/13 آدرس: طرقبهطرقبه- متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 7,500,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 33
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  قطعه زمین

  فعلا مجوز ساخت ندارد

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 19203 تاریخ: 1401/07/30 آدرس: شاندیزشهرک پرستو-پرستو متراژ: 280 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: اوقاف سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 280

  قطعه زمین

  مشارکت در ساخت دارن

 • img
  فروش
  شناسه: 19197 تاریخ: 1401/07/29 آدرس: شاندیزشهرک پرستو-پرستو متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 7,300,000 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  2,190,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 19061 تاریخ: 1401/06/12 آدرس: شاندیزشهرک پرستو-پرستو کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 11,000,000 عرض: 12 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 360

  قطعه زمین

  360 متر زمین عرض 12 دو دربند مغازه تجار...

  3,960,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 18713 تاریخ: 1401/05/30 آدرس: شاندیزشهرک پرستو-بوستان متراژ: 375 قیمت(مترمربع): 6,500,000 عرض: 10 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 375

  قطعه زمین

  فیش گاز پرداخت شده معاوضه با اپارتمان ...

  2,437,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 18644 تاریخ: 1401/03/02 آدرس: شاندیزشهرک پرستو-پرستو متراژ: 375 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 375

  قطعه زمین

  تخفیف دارد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 18223 تاریخ: 1400/08/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-شاهنامه عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 54
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  زمین متراژهای مختلف

 • img
  فروش
  شناسه: 18072 تاریخ: 1400/07/09 آدرس: شاندیزشاندیز-ابرده قیمت(مترمربع): 3,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 58
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش
  شناسه: 13107 تاریخ: 1400/06/15 آدرس: شاندیزشاندیز- عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 84
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  3 4 قطعه 500 متری کلاته ابراهیم خان

 • img
  فروش
  شناسه: 16680 تاریخ: 1400/05/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 25,000,000 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 184
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 17794 تاریخ: 1400/05/09 آدرس: مشهدرضاشهر1- قیمت(مترمربع): 24,000,000 عرض: 13 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 58
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  8 سقف پروانه.مجموعا 1650 متر پروانه.عوار...

 • img
  فروش
  شناسه: 17774 تاریخ: 1400/05/06 آدرس: مشهدرضاشهر1- عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 61
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  7 سقف پروانه.دوره میدان میثاق زمین دوکله