051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14892 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 4000 قیمت(مترمربع): 20,000,000 عرض: 40.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 4000

  زمین

  ملک سه نبش

  80,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14791 تاریخ: 1398/04/15 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 260 قیمت(مترمربع): 7,700,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 260

  زمین

  ۶۰۰ متر پروانه برای ۲ طبقه روی پیلوت ۴ و...

  2,002,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14729 تاریخ: 1398/04/08 آدرس: مشهدشاندیز-ابراهیم خان متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 40,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14725 تاریخ: 1398/04/07 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی متراژ: 112 قیمت(مترمربع): 5,800,000 عرض: 13 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 112

  زمین

  زمین دور دیوار

  649,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14601 تاریخ: 1398/03/23 آدرس: مشهدشاندیز-شاندیز قیمت(مترمربع): 900,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14554 تاریخ: 1398/03/18 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر- متراژ: 270 قیمت(مترمربع): 15,000,000 طول: 26 عرض: 13 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 270

  زمین

  ملک سه نبش میباشد / زمین تجاری مسکونی می...

  4,050,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14439 تاریخ: 1398/02/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-دهخدا متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 13,000,000 عرض: 15 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  دور دیوار/ عرض 15 / نصف زمین با قیمت 3/2...

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14435 تاریخ: 1398/02/29 آدرس: مشهداحمد آباد-پرستار متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 11,110,000 عرض: 10 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 360

  زمین

  زمین دور دیوار

  3,999,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14380 تاریخ: 1398/02/23 آدرس: مشهدبلوار فکوری-فکوری متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 1,100,000 طول: 50 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  زمین 1500 متر که 500 متر آن به فروش میرس...

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14227 تاریخ: 1398/02/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی 19 متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 7,500,000 طول: 20 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14187 تاریخ: 1398/01/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 162 قیمت(مترمربع): 7,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 162

  زمین

  دور دیوار / بر ملک 10 متر / کد مسکن گستر...

  1,134,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14172 تاریخ: 1398/01/26 آدرس: مشهداحمد آباد-ملاصدرا 11 متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 13,750,000 طول: 20 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 240

  زمین

  دور دیوار / مجوز ساخت دارد

  3,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14149 تاریخ: 1398/01/21 آدرس: مشهدمیدان شهدا-میدان شهدا حد فاصل دانشگاه به طرف امام خمینی قطعه دوم روبروی شهرداری متراژ: 814 قیمت(مترمربع): 15,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 814

  زمین

  بدون‌توضیحات

  12,210,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14087 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی 35 متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 5,500,000 طول: 20 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 27
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14075 تاریخ: 1397/12/20 آدرس: مشهداحمد آباد-عارف 4 متراژ: 252 قیمت(مترمربع): 11,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 252

  زمین

  بر زمین 13 متر / دور دیوار

  2,772,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات