051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 15447 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 276 قیمت(مترمربع): 5,980,000 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 276

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,650,480,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15425 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,570,000 عرض: 7 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 210

  زمین

  جهت بازدید هماهنگ شود

  3,059,700,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15413 تاریخ: 1398/06/16 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,000,000 طول: 17 عرض: 14 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  عرض ۱۴*۱۷ - تراکم کم - ۴۵۰ مترت پروانه و...

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15391 تاریخ: 1398/06/12 آدرس: مشهداحمد آباد-ناصرخسرو متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 40,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  ملک سر دو نبش ، از سه طرف نور دارد . موق...

  20,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15251 تاریخ: 1398/05/22 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 7,710,000 عرض: 7.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 240

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,850,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 15195 تاریخ: 1398/05/14 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان متراژ: 480 قیمت(مترمربع): 7,917,000 عرض: 15 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 480

  زمین

  دور دیوار

  3,800,160,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 15192 تاریخ: 1398/05/14 آدرس: مشهدشاندیز-شاندیز متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 1,000,000 عرض: 7 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  دور دیوار

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15151 تاریخ: 1398/05/12 آدرس: مشهدالهیه-امیریه متراژ: 165 قیمت(مترمربع): 7,500,000 طول: 16.5 عرض: 10 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 165

  زمین

  تراکم متوسط معاوضه با آپارتمان در رضاشه...

  1,237,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15138 تاریخ: 1398/05/09 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 524 قیمت(مترمربع): 3,500,000 عرض: 18 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 524

  زمین

  دور دیوار

  1,834,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14989 تاریخ: 1398/04/30 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 260 قیمت(مترمربع): 9,616,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 260

  زمین

  بدون‌توضیحات

  2,500,160,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14892 تاریخ: 1398/04/23 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 4000 قیمت(مترمربع): 20,000,000 عرض: 40.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 4000

  زمین

  ملک سه نبش

  80,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14791 تاریخ: 1398/04/15 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 260 قیمت(مترمربع): 7,700,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 260

  زمین

  ۶۰۰ متر پروانه برای ۲ طبقه روی پیلوت ۴ و...

  2,002,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14729 تاریخ: 1398/04/08 آدرس: مشهدشاندیز-ابراهیم خان متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 40,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14725 تاریخ: 1398/04/07 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی متراژ: 112 قیمت(مترمربع): 5,800,000 عرض: 13 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 112

  زمین

  زمین دور دیوار

  649,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14601 تاریخ: 1398/03/23 آدرس: مشهدشاندیز-شاندیز قیمت(مترمربع): 900,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  زمین

  بدون‌توضیحات