051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 15727 تاریخ: 1398/08/18 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 14,170,000 عرض: 7.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 240

  زمین

  متعهد به پرداخت کمیسیون - دارای فونداسیو...

  3,400,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15628 تاریخ: 1398/07/16 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 980 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 33 عمربنا: 0 نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 980

  زمین

  معاوضه با اپارتمان

  11,760,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15539 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: مشهدطبرسی-پنجتن متراژ: 160 قیمت(مترمربع): 4,100,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 160

  زمین

  5 واحد 127 متری اهنریزی شده مجوز وپروا...

  656,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15538 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: شاندیزشاندیز-پدیده متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 1,280,000 طول: 25 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  300 متر پروانه از شهرداری جهت ساخت که هز...

  320,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15537 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: شاندیزشاندیز- ابراهیم خان ساغشک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 30,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15527 تاریخ: 1398/07/02 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-طالقانی متراژ: 140 عرض: 10 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 140

  زمین

  دور دیوار - عرض ۱۰ . قیمت کارشناسی روز ...

 • img
  فروش
  شناسه: 15447 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 276 قیمت(مترمربع): 5,980,000 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 276

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,650,480,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15425 تاریخ: 1398/06/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,570,000 عرض: 7 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 210

  زمین

  جهت بازدید هماهنگ شود

  3,059,700,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15413 تاریخ: 1398/06/16 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,000,000 طول: 17 عرض: 14 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  عرض ۱۴*۱۷ - تراکم کم - ۴۵۰ مترت پروانه و...

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15391 تاریخ: 1398/06/12 آدرس: مشهداحمد آباد-ناصرخسرو متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 40,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  ملک سر دو نبش ، از سه طرف نور دارد . موق...

  20,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15251 تاریخ: 1398/05/22 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 7,710,000 عرض: 7.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 240

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,850,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 15195 تاریخ: 1398/05/14 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان متراژ: 480 قیمت(مترمربع): 7,917,000 عرض: 15 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 480

  زمین

  دور دیوار

  3,800,160,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 15192 تاریخ: 1398/05/14 آدرس: شاندیزشاندیز-شاندیز متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 1,000,000 عرض: 7 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  دور دیوار

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15151 تاریخ: 1398/05/12 آدرس: مشهدالهیه-امیریه متراژ: 165 قیمت(مترمربع): 7,500,000 طول: 16.5 عرض: 10 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 165

  زمین

  تراکم متوسط معاوضه با آپارتمان در رضاشه...

  1,237,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15138 تاریخ: 1398/05/09 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 524 قیمت(مترمربع): 3,500,000 عرض: 18 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 524

  زمین

  دور دیوار

  1,834,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات