051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 16431 تاریخ: 1399/02/13 آدرس: گلبهارکل گلبهار-انتهای جامی متراژ: 6000 قیمت(مترمربع): 125,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 6000

  زمین

  کاربری مزروعی/دورش فنس کشیده شده

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16351 تاریخ: 1399/01/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 260 قیمت(مترمربع): 13,460,000 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 260

  زمین

  زمین خالی

  3,499,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16091 تاریخ: 1398/10/29 آدرس: مشهدالهیه-امیریه متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 7,000,000 طول: 36 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 360

  زمین

  570 متر پروانه دوکله دنبال ویلایی در رض...

  2,520,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 16019 تاریخ: 1398/10/15 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 16,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  ۵ سقف پروانه ساخت دارد هر طبقه ۱۳۰ متر م...

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16016 تاریخ: 1398/10/15 آدرس: مشهدهاشمیه-هاشمیه متراژ: 373 عرض: 15.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 373

  زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 16009 تاریخ: 1398/10/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی قیمت(مترمربع): 7,334,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: چهاردانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  زمین

  دور دیوار

 • img
  فروش
  شناسه: 15996 تاریخ: 1398/10/10 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 246 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 12.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 246

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,476,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15947 تاریخ: 1398/10/04 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران قیمت(مترمربع): 7,500,000 طول: 20 عرض: 8 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش
  شناسه: 15871 تاریخ: 1398/09/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 17,650,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 340

  زمین

  بدون‌توضیحات

  6,001,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15821 تاریخ: 1398/09/11 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 275 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 35
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 275

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15727 تاریخ: 1398/08/18 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 14,170,000 عرض: 7.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 40
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 240

  زمین

  متعهد به پرداخت کمیسیون - دارای فونداسیو...

  3,400,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15628 تاریخ: 1398/07/16 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 980 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 33 عمربنا: 0 نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 41
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 980

  زمین

  معاوضه با اپارتمان

  11,760,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15539 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: مشهدطبرسی-پنجتن متراژ: 160 قیمت(مترمربع): 4,100,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 43
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 160

  زمین

  5 واحد 127 متری اهنریزی شده مجوز وپروا...

  656,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15538 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: شاندیزشاندیز-پدیده متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 1,280,000 طول: 25 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 45
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  300 متر پروانه از شهرداری جهت ساخت که هز...

  320,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15537 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: شاندیزشاندیز- ابراهیم خان ساغشک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 30,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 45
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات