051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 16722 تاریخ: 1399/05/07 آدرس: شاندیزشاندیز-شاندیز متراژ: 7000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 7000

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش
  شناسه: 16680 تاریخ: 1399/04/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 15,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 200

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16610 تاریخ: 1399/04/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 270 قیمت(مترمربع): 9,000,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 270

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  2,430,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16431 تاریخ: 1399/02/13 آدرس: گلبهارکل گلبهار-انتهای جامی متراژ: 6000 قیمت(مترمربع): 125,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 6000

  قطعه زمین

  کاربری مزروعی/دورش فنس کشیده شده

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16351 تاریخ: 1399/01/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 260 قیمت(مترمربع): 13,460,000 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 260

  قطعه زمین

  زمین خالی

  3,499,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16091 تاریخ: 1398/10/29 آدرس: مشهدالهیه-امیریه متراژ: 360 قیمت(مترمربع): 7,000,000 طول: 36 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 43
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 360

  قطعه زمین

  570 متر پروانه دوکله دنبال ویلایی در رض...

  2,520,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 16016 تاریخ: 1398/10/15 آدرس: مشهدهاشمیه-هاشمیه متراژ: 373 عرض: 15.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 48
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 373

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 16009 تاریخ: 1398/10/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی قیمت(مترمربع): 7,334,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: چهاردانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 44
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  دور دیوار

 • img
  فروش
  شناسه: 15996 تاریخ: 1398/10/10 آدرس: مشهدسرافرازان-سرافرازان متراژ: 246 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 12.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 46
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 246

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  1,476,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15947 تاریخ: 1398/10/04 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران قیمت(مترمربع): 7,500,000 طول: 20 عرض: 8 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 42
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش
  شناسه: 15871 تاریخ: 1398/09/21 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 17,650,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 50
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 340

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  6,001,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15821 تاریخ: 1398/09/11 آدرس: مشهدبلوار نماز-نماز متراژ: 275 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 47
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 275

  قطعه زمین

  بدون‌توضیحات

  1,650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15727 تاریخ: 1398/08/18 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 14,170,000 عرض: 7.5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 51
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 240

  قطعه زمین

  متعهد به پرداخت کمیسیون - دارای فونداسیو...

  3,400,800,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15628 تاریخ: 1398/07/16 آدرس: مشهداحمد آباد-احمد اباد متراژ: 980 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 33 عمربنا: 0 نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 52
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 980

  قطعه زمین

  معاوضه با اپارتمان

  11,760,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 15539 تاریخ: 1398/07/04 آدرس: مشهدطبرسی-پنجتن متراژ: 160 قیمت(مترمربع): 4,100,000 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 60
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 160

  قطعه زمین

  5 واحد 127 متری اهنریزی شده مجوز وپروا...

  656,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات