051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

زمین

مبلغ:   

توضیحات: 3 شبانه روز آب

آدرس: رشتخوار

مشخصات

شناسه: 12604
قیمت(مترمربع): 75,000
عمربنا: 0

امکانات

تصاویر

املاک‌مشابه