051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

ویلایی

مبلغ: 2,400,228,000  

توضیحات: قیمت فی روز / قیمت برج 3 متری 9837000

آدرس: پیروزی

مشخصات

شناسه: 13506
متراژ: 244
قیمت(مترمربع): 9,837,000
طول: 31
عرض: 8
تعدادطبقات: 1
تعدادواحد: 2
طبقه: 1
واحد: 1
تعدادخواب: 3
عمربنا: 24
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: آستانه‌ای
سمت‌بنا: شمالی
نوع‌نما: آجرنما
نوع‌کابینت: فلز
نوع‌سرویس: ایرانی
نوع‌کولر: آبی
نوع‌تراکم: متوسط

امکانات

  • آب
  • برق
  • گاز
  • تلفن

تصاویر

املاک‌مشابه

img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,گچبری,نقاشی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 152
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 3 متراژ 414

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,484,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 129
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 3 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,500,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 124
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 480

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,400,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 69
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,300,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:پکیج,آیفون,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 55
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 125

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,500,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 29
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,300,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پانل‌کوبی


شناسه: 13506 متراژ: 244 قیمت(مترمربع): 9,837,000 طول: 31 عرض: 8 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 24 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: آجرنما نوع‌کابینت: فلز نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 23
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 3 متراژ 243

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,502,900,000   جزئیات